terug

Mogelijk nieuwe maatregelen tegen aanhoudende droogte

Mogelijk komen er nieuwe maatregelen om de gevolgen van de droogte te beperken. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoewel plaatselijke buien een paar dagen wat verlichting bieden, verwachten deskundigen dat vanaf volgende week de droogte verder zal toenemen.

Het Managementteam Watertekorten (MTW) heeft besloten twee maatregelen gereed te hebben als verzilting in het westen en droogte in het oosten verder toeneemt.

Maatregelen Amsterdam-Rijnkanaal

Om de toenemende verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan, worden twee maatregelen voorbereid. De eerste is het activeren van het bellenscherm. Dit is een buis op de bodem van het Noordzeekanaal ter hoogte van gemaal Zeeburg. De luchtbellen uit het bellenscherm brengen het zoute water omhoog. Dat komt vervolgens terecht in de zoetwaterstroom die vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal richting Noordzee gaat. Zo wordt het zoute water tegengehouden en stroomt het terug naar het Noordzeekanaal.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


De tweede maatregel is het inzetten van de energiecentrale bij Diemen, om de doorvoer te stimuleren van water van het Markermeer naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kan ook helpen om verzilting te bestrijden.

Maatregel Boven-IJssel

Rijkswaterstaat zal eventueel eenrichtingsverkeer instellen op de Boven-IJssel voor alle scheepvaart vanaf een minst gepeilde diepte (MGD) van 1,45 meter. Dit is mogelijk noodzakelijk vanwege de dalende waterstanden op de IJssel. Hierdoor wordt de vaargeul steeds smaller en kan er niet meer veilig in twee richtingen worden gevaren.

Scheepvaart vanuit Duitsland richting Kampen en de Twentekanalen moet na het ingaan van deze maatregel omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. De recreatievaart kan er voor kiezen om gebruik te maken van de Randmeren. Vanwege de waterstanden is de Waal de optimale route. Rijkswaterstaat adviseert deze route zodat het water in de stuwpanden in Nederrijn op peil gehouden kan worden.

Grote regionale verschillen

De verschillen in Nederland zijn groot. In het oosten, zuiden en Zeeland zijn de effecten het meest nijpend voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Op bepaalde plekken worden ook voor grondwatergebruik soms beperkingen opgelegd. Michèle Blom, voorzitter MTW, benadrukt daarom dat de maatregelen per regio sterk uiteen kunnen lopen: “Met man en macht doen we al het mogelijke om de effecten van de droogte zoveel mogelijk te beperken. We zijn blij met alle meedenk- en doekracht van al onze partners en betrokkenen. De regionale verschillen in de effecten van de droogte in het land zijn groot. Het blijft belangrijk te realiseren dat per regio de maatregelen zullen verschillen.” 

Foto: klankbeeld, CC0, via Wikimedia Commons

Tags: Droogte

Bekijk ook deze items