terug

Nederlandse gemeenten kampen met enorme verliezen op grond

Een overeenkomst met een bedrijvenconsortium over woningbouw op braakliggende grond gaat de gemeente Kampen vermoedelijk 8,3 miljoen euro kosten. Kampen is niet de enige gemeente die met enorme verliezen op grond kampt. In totaal is er voor gemeenten in Nederland in de periode 2010-2012 3,3 miljard euro aan verlies en minder winst genomen op grondposities. Ook de komende jaren zijn nieuwe verliezen te verwachten van 0,7 tot 2,7 miljard euro.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft hierover, mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst), een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De Crisis- en herstelwet en de Hervormingsagenda Bouw bieden maatregelen om weer vaart te brengen in bouw en gebiedsontwikkeling. Meer marktgericht bouwen en betere mogelijkheden om snel in te spelen op initiatieven van bouwers en grondeigenaren zijn het devies.

Daarnaast kunnen gemeenten met faciliterend grondbeleid plannen maken zonder zelf grond te kopen. Kosten van de benodigde publieke voorzieningen (wegen, groen, watersysteem) worden op de grondeigenaren verhaald.

 


Bekijk ook deze items