terug

Nieuw initiatief om leegstand kerken tegen te gaan

Door de toenemende ontkerkelijking van Nederland, komen er steeds meer kerkgebouwen leeg te staan. Om dit tegen te gaan, hebben Urban Matter, Respace en Kastanje Vastgoedbeheer de handen ineengeslagen om kerkbestemmen.nl op te richten. Doel van dit nieuwe initiatief is om parochies en kerkgemeenten te helpen bij het vinden van een herbestemming voor religieus erfgoed.

Nederland kent een snel groeiende hoeveelheid kerkgebouwen die door de het afnemende aantal met exploitatieproblemen kampen. Vaak moeten de panden hierdoor gesloten en verkocht worden. Als antwoord hierop helpt kerkherbestemmen.nl kerkeigenaren met het vinden van een nieuwe bestemming voor hun kerk. Bij deze aanpak hoeft verkoop niet de eerste optie te zij. Ook proberen de initiatiefnemers hierbij om de maatschappelijke meerwaarde van de gebouwen te behouden.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


We zien dat met het verdwijnen van een kerkgebouw ook een belangrijke buurtfunctie verdwijnt. Een kerk is een ontmoetingsplek, en staat vaak letterlijk midden in de samenleving. In de meeste gevallen gaat het ook om prachtige historische gebouwen, slopen moet dus echt de aller-allerlaatste optie zijn. Helaas wordt daar in praktijk lichtzinniger over gedacht, terwijl wij kerkgebouwen rendabel én duurzaam kunnen herbestemmen”, benadrukt Sebastiaan Hameleers namens Respace.

Ontkerkelijking

De ontkerkelijking in Nederland zet in rap tempo door. Waar in 2010 nog 55% van de Nederlandse bevolking zichzelf tot een religieuze groepering rekende, was dit in 2015 nog maar 50% en 45% in 2020. Hoewel kerkgang al een tijd terugloopt wordt verwacht dat de grootste afname in bezoekers in de komende tien jaar zal plaatsvinden. Om een gelijke bezetting per kerk te houden als nu, zouden tot 2030 ongeveer 1.700 van de 7.000 kerken moeten sluiten.

Geen sinecure

Voor kerkeigenaren is het niet eenvoudig om zonder ervaren hulp een herbestemming te realiseren. Allereerst is de herbestemming vaak een gevoelig onderwerp. Daarnaast missen de eigenaren vaak de ervaring en het netwerk om met de vele facetten hiervan om te gaan. Kerkherbestemmen.nl is daarom ontwikkeld door een coalitie van partijen met expertise in maatschappelijke ontwikkeling, renovatie en transformatie en vastgoedbeheer en exploitatie.

Sociaal-maatschappelijke functie

De drie initiatiefnemers laten weten hierbij te steeds werk te gaan vanuit een vast thema: elke kerkherbestemming moet leiden tot een nieuwe belangrijke functie voor de buurt. “Behoud van de sociaal-maatschappelijke functie van het kerkgebouw staat bij ons echt op 1”, aldus Stef Weekers (Urban Matter), “want als die wegvalt erodeert de sociale vitaliteit in de buurt eromheen, en daarmee een stuk leefbaarheid en veiligheid. Dat willen wij koste wat kost borgen.”

Oproep

Kerkherbestemmen.nl roept kerkelijke gemeenten, parochies en eigenaren van kerken die een cruciale schakel in het herbestemming-traject missen op om contact op te nemen. Om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om maatschappelijke functie te behouden en tegelijkertijd de exploitatie rond te krijgen.


Bekijk ook deze items