terug

Nieuwe aanpak veilig verkeer

Onlangs tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Utrecht samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het = Startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer.

Met dit officiële startsein onderstrepen alle partners hun gedeelde ambitie: nul verkeersslachtoffers. Onderdeel van de aanpak is een landelijk actieplan om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico’s voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Het Startakkoord is een uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, dat afgelopen december werd gepresenteerd.


Bekijk ook deze items