terug

Nieuwe wet over veiligheidseisen tunnels

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een nieuwe wet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de veiligheidseisen omtrent tunnels. Voortaan moeten alle ondergrondse verbindingen van 250 meter of langer voldoen aan een aantal standaardeisen op het gebied van camera’s, verlichting en ventilatie.

Op dit moment is er geen eenduidig stelsel van veiligheidsmaatregelen waar een tunnel in Nederland aan moet voldoen. Het gevolg is dat er tijdens de bouw of bij de openstelling van een verbinding regelmatig discussie ontstaat over de toegepaste veiligheidsprocedures. De aanpassingen die vervolgens in sommige gevallen nog verricht moeten worden, resulteren vaak in vertraging en hogere kosten. De nieuwe ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ moet hier nu verandering in brengen.

Door het wettelijk vastleggen van een aantal standaardeisen hoopt minister Schultz van Haegen te voorkomen dat tijdens de bouw van een tunnel nog discussie ontstaat: “De nieuwe tunnelwet zorgt ervoor dat we met alle betrokken partijen voor de start van de aanleg van een nieuwe tunnel helderheid hebben over de benodigde veiligheidsvoorzieningen. Hiermee besparen we tijd en kunnen we de kosten beter beheersen”.

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe wetgeving. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het voorstel zal de nieuwe tunnelwet naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treden.

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Beeld: Wikipedia – GeeKaa


Bekijk ook deze items