terug

Noordoost Brabant tekent Convenant Duurzaam Bouwen

Noordoost Brabant tekent Convenant Duurzaam Bouwen.De gemeenten in de regio Noordoost Brabant, de woningcorporaties en bouwbedrijven hebben het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen afgesloten, zo laat Regio Midden Brabant weten. Hiermee willen de partijen alle nieuwbouw en renovaties in de woningbouw duurzaam laten uitvoeren. Het convenant is ook van belang voor particulieren die een huis gaan bouwen.

Met het convenant richten de partijen zich met name op energiezuinig (ver)bouwen, het verminderen van energie- en woonlasten, het verbeteren van de levensloopbestendigheid van en in gebouwen en het bewustmaken van de gebruiker van de meerwaarde van duurzame gebouwen. Dit moet in de lange termijn ook voor lagere woonlasten zorgen.

“Naast de ambities die we ons in de vorige convenanten hebben gesteld, ligt het accent in de komende periode op verbreden en verdiepen,” aldus Hans van der Pas, wethouder van de gemeente Bernheze. “Verbreden door de samenwerking verder uit te breiden met meer partijen uit de bouwkolom. We kunnen elkaar informeren en van elkaar leren.”

Het convenant gebruikt voor het bepalen, realiseren en meten van de ambitie de systematiek van energielabels, de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn en de criteria voor Duurzaam Inkopen. Voor meer informatie kunt u het gehele convenant downloaden via de website van Energie Vastgoed.

Bron: RMB


Bekijk ook deze items