terug

Onderzoek naar meerlaagsveiligheid Dordrecht, Marken en IJssel-Vecht

Dordrecht moet een zelfredzaam eiland kunnen zijn. Inwoners van Marken en de IJssel-Vechtdelta moeten niet alleen met dijken maar ook door slimmere bebouwing en goede evacuatieplannen worden beschermd tegen hoogwater. Regio en Rijk starten drie MIRT-onderzoeken naar de mogelijkheden om deze regio’s veiliger te maken tegen overstromingen. Dat is een van de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op het gebied van water.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft met de regio’s besloten tot proeven met zogenoemde ‘meerlaagsveiligheid’. Naast preventie door de bouw van dijken en dammen (1e laag) kan Nederland veiliger worden door de ruimtelijke inrichting slimmer te benutten (2e laag) en de rampenbeheersing beter op orde te hebben (3e laag). Doel is de gevolgen van een overstroming beperkt te houden en woningen zo te bouwen dat water tot een bepaalde hoogte geen schade kan aanrichten. De proeven zijn onderdeel van het Deltaprogramma.


Bekijk ook deze items