terug

Oproep netbeheerders: nieuwe spelregels voor het stroomnet

Netbeheerders roepen de overheid op om nieuwe spelregels voor het elektriciteitsnetwerk te ontwikkelen. Op deze manier kunnen ze meer bedrijven aansluiten en meer groene stroom verwerken. Door de regels aan te passen, zou zo op korte termijn de schaarste op het netwerk verholpen kunnen worden. Dit concludeert adviesbureau CE Delft in het rapport Het net slimmer benut! geschreven in opdracht van Netbeheer Nederland.

De afgelopen tijd is zowel de vraag naar elektriciteit als de productie van groene stroom enorm snel gestegen. Hierdoor raakt het elektriciteitsnetwerk op steeds meer plekken vol. Om dit probleem te verhelpen werken de netbeheerders op veel plekken aan de uitbreiding en de verzwaring van het netwerk, maar dit gaat niet snel genoeg. Hierdoor dreigen er ook problemen voor de energietransitie te ontstaan, zo concludeert CE Delft. Het adviesbureau geeft daarom aan dat het van groot belang is om op korte termijn deze knelpunten op te lossen.

8 beleidsmaatregelen

Om dit te bewerkstelligen, zou een snelle herziening van de wet- en regelgeving nodig zijn, evenals van de tarieven en subsidies. CE Delft heeft hiervoor in het rapport 8 beleidsmaatregelen uitgewerkt, die ervoor moeten zorgen dat het elektriciteitsnet beter wordt benut. Zo zouden nettarieven in de toekomst het gebruik van het net moeten weerspiegelen, wat nu nog niet (altijd) het geval is. Huishoudens betalen bijvoorbeeld een vast bedrag, ongeacht hoeveel stroom ze via het net gebruiken. ‘Grote bedrijven krijgen een hoge korting en producenten, zoals zonneparken, betalen maar een gedeelte van de daadwerkelijke kosten’, schrijven de onderzoekers. Dit werkt inefficiënt gebruik in de hand.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Meer laadpleinen, minder individuele aansluitingen

Andere maatregelen die CE Delft voorstelt zijn het subsidiëren batterijen voor zonneparken, het opnemen van netkosten als criterium voor SDE++ en het verplicht aftoppen van zonnestroomproductie op woningen. Ook beveelt ze aan om de verdeling van laadpalen te veranderen, zodat er meer laadpleinen komen en minder individuele aansluitingen.

Verzwaren blijft noodzakelijk

Netbeheer Nederland benadrukt echter dat het realiseren van al deze maatregelen niet altijd even eenvoudig zal zijn. Veel van de regelgeving voor het energiesysteem, stamt immers nog uit de tijd dat fossiele brandstoffen de boventoon voerden. Daarom bevat het rapport ook een aantal voorstellen voor maatregelen waar de netbeheerders zelf mee aan de slag kunnen. Bovendien nemen al deze maatregelen de noodzaak tot verzwaring van het elektriciteitsnet niet weg. ‘Verzwaren op maximaal tempo is nodig, ook als daarnaast beleidsmaatregelen geïmplementeerd worden,’ aldus het rapport.

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items