terug

Over de schutting kijken

Groen, groener, groenst. In hoog tempo wordt de openbare ruimte in ons land vergroend. En terecht, want het is goed voor onze gezondheid, het is een mooi decor, het houdt biodiversiteit op peil en het helpt bij klimaatadaptatie: meer wateropvang bij stortbuien en meer koelte op hete dagen. 

Maar waarom zouden we ons beperken tot de openbare ruimte? Waarom nemen we niet de hele fysieke leefomgeving, dus inclusief priveruimte en semi-openbare ruimte, in beschouwing? Regenwater houdt immers ook geen rekening met eigendomsvormen. 

Precies om die reden is iFocus, onderdeel van Cyber adviseurs, betrokken bij initiatieven om ook grond die in bezit is van woningcorporaties groener te maken. Dat betreft in veel gevallen tuinen van bewoners. Als meetspecialisten maken we foto’s van deze tuinen – uiteraard in samenspraak met de woningcorporatie, na bewoners geinformeerd te hebben en helemaal volgens de regels – om die te scoren op het groengehalte. We gebruiken daarbij de welbekende CROW-methodiek voor beeldkwaliteit om voor een uniforme basis te zorgen. Daarbovenop hebben we speciaal voor privetuinen een beeldmeetlat ontwikkeld die de mate van vergroening uniform in beeld brengt. 

Niet geheel verrassend blijkt er nog een wereld te winnen bij deze tuinen. Uit de eerste resultaten blijkt dat ongeveer 80 procent nog niet voldoet aan de (ambitieuze) norm van 60 procent groen die we in samenspraak met onze partners hebben gesteld voor deze eerste pilot. 

Onze metingen vormen een goede opstap om in gesprek te gaan – concreet, want je weet precies om welke plekken het gaat en wat de opgave is. Het gesprek wordt in de eerste plaats met bewoners gevoerd. Vaak blijkt dat ze niet van alle mogelijkheden op de hoogte zijn en dat kleine ingrepen ook helpen (bijvoorbeeld ’tegel eruit en groen erin’). Of dat de wens tot vergroening er wel is, maar bijvoorbeeld de gezondheid het niet toelaat om vaak in de tuin te werken. Daar kunnen dan oplossingen voor worden bedacht, zoals het aanbieden van voordelige onderhoudscontracten, uitgevoerd door mensen van de sociale werkvoorziening. 

De meetresultaten kunnen ook helpen om het gesprek tussen woningcorporatie en gemeente – beide eigenaars en beheerders van groen en vaak ‘buren’ – op gang te brengen. Sluit het kwaliteitsniveau van het groen goed op elkaar aan, en zo nee, wat kunnen we doen om het beter te krijgen? 

U ziet: vergroening kan het begin zijn van een goed gesprek om de wereld beter en groener te maken. Bij iFocus zijn we heel enthousiast over deze nieuwe aanpak. Wilt u als gemeente of woningcorporatie eens met ons meekijken over de schutting? 

Meer informatie


Bekijk ook deze items