terug

PEFC Nederland introduceert nieuwe bosstandaard

PEFC Nederland heeft een nieuwe bosstandaard gelanceerd. Hierin zijn de criteria aangepast, zodat ze beter op de praktijk aansluiten en tegelijkertijd voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen. Daarnaast biedt de standaard nu ook mogelijkheden voor de certificering van bomen buiten het bos. De bosstandaard is inmiddels goedgekeurd door PEFC International en de Nederlandse Raad van Accreditatie.

Het herzieningsproces

Deze herziening is het werk van het PEFC Forum, een onafhankelijke en brede groep experts onder voorzitterschap van Albert Schimmelpenninck. Deze groep bestond onder andere uit ecologen, wetenschappers, boseigenaren, werkgevers- en werknemersorganisaties en controlerende instanties. Het forum heeft alle regels tegen het licht gehouden en vervolgens een vernieuwde set met regels opgesteld. Deze zijn officieel vastgesteld na verschillende publieke consultaties door de Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland.  


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Nadat de regels op nationaal niveau waren vastgelegd, kon het proces voor internationale goedkeuring beginnen. Naast een internationale consultatie ronde, heeft een onafhankelijke controleur de nieuwe eisen van de bosstandaard ook naast de eisen van PEFC International gelegd. Deze controleur concludeerde ten slotte dat de Nederlandse bosstandaard ook voldeed aan de internationale verwachtingen.

Wat is er veranderd?

De structuur van de standaard is flink op de schop gegaan waardoor het document nog beter leesbaar is. Daarnaast zijn er enkele eisen aangepast zodat deze beter bij de ervaring in de praktijk passen. Tegelijkertijd blijft de standaard uitgaan van het feit dat duurzaam bosbeheer slechts gedeeltelijk in cijfers te vatten is en gaat ze tevens nog steeds uit van de kunde van de bosbeheerder. Ten slotte biedt de nieuwe standaard certificering van bomen buiten het bos aan. Hierdoor wordt het voor bijvoorbeeld gemeenten en boeren nu mogelijk om hun bomen in parken, langs lanen of akkers onder certificaat te brengen, om zo duurzaam beheer aantoonbaar te maken.

Het certificaat behalen

Boseigenaren kunnen kiezen voor een individueel certificaat of ze kunnen zich aansluiten bij een groepscertificaat. Wie voor een groepscertificaat kiest, krijgt ondersteuning van de groepsmanager. De praktijk bij particulier en overheidsbosbezit wijzen uit dat de Nederlandse PEFC bosstandaard goed toepasbaar is voor zowel kleine als grote boseigenaren. Voor meer informatie, zie de nieuwe brochure.


Bekijk ook deze items