terug

Plannen voormalige Defensieterrein Utrecht bekend

Het College van B&W van de gemeente Utrecht heeft de toekomst van het voormalige Defensieterrein bepaald. Deze is neergelegd in een stedenbouwkundig masterplan. De komende jaren wordt gewerkt aan een autoluwe stadwijk met 600 woningen, een skywalk en een aantrekkelijk stadspark. De stadswijk is ontworpen door SVP Architectuur en Stedenbouw in samenwerking met OKRA en ARUP in opdracht van BPD Ontwikkeling.

De verwachting is dat de nieuwe wijk vooral aantrekkelijk is voor bewonersgroepen die nu vaak de stad verlaten. De ligging dichtbij het station draagt daaraan bij, en er is onderzoek gedaan naar de behoeften van deze doelgroep. Op de uitkomsten van dit onderzoek wordt ingespeeld door het bieden van een uitstekende buitenruimte, flexibel indeelbare ruimtes en ruimtelijkheid in de woningen.

Sport, spel, bewegen en ontmoeten wordt gestimuleerd in deze groene en autoluwe wijk. Er is ruimte voor zowel private als collectieve tuinen en op een aantal plekken is het mogelijk om actief met stadslandbouw bezig te zijn. In het ontwerp is nagedacht over duurzame energie en er worden zonnepanelen toegepast.

Lees meer op architectuur.nl.


Bekijk ook deze items