terug

Productie windenergie in Noord-Holland gestaakt

De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.
De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.

Om schone energie op te wekken, werden volgens het bestemmingsplan windmolens gebouwd in de Wieringmeer. Volgens de Raad van State is echter niet goed onderzocht welk effect de geplande windmolens op de radar van de nabijgelegen defensiebasis hebben. Derhalve heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd.

De gemeente Amsterdam vreest dat er nu niet op tijd genoeg schone energie opgewekt wordt. Om die reden stelt de gemeente haar windvisie ter beschikking aan de provincie. “Om Nederland ook in de toekomst van voldoende schone energie te kunnen voorzien, zijn alle vormen van schone energie nodig die wekunnen vinden,” aldus wethouder van Poelgeest van Klimaat en Energie.

“Het beleid van de provincie om rücksichtslos nieuwe windmolens te verbieden heb ik altijd heel onverstandig gevonden. Dat nu de Raad van State bezwaar heeft tegen de bouw van windmolens op de enige plek waar het van de Provincie Noord-Holland wel mag, vind ik heel zorgwekkend. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er tijdig voldoende windenergie opgewekt kan worden in onze windrijke provincie.”

Er zal eerst onderzoek gedaan worden naar de effecten van de windmolens op de defensieasis, waarna een nieuwe bestemmingsplan wordt opgemaakt. Blijkt vervolgens dat de effecten van de molens op de radar van de basis onverhoopt groter zijn dan toegestaan, kan dat zelfs leiden tot minder nieuwe indmolens dan is afgesproken met het Rijk.

Afspraken
De provincies in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de verdeling van in totaal 6000 MW aan windenergie. Deze afspraken zijn met het rijk vastgelegd. Noord-Holland stelt zich in deze afspraken garant voor het realiseren van 580 MW. De onzekerheid over de radar in de Wieringermeer zet de ambitie voor 300MW in de Wieringermeer onder druk. De windvisie van de gemeente Amsterdam voorziet in de realisatie van ongeveer 250 MW aan windenergie binnen afzienbare tijd.

Wethouder Van Poelgeest: ‘De uitspraak van de Raad van State toont aan hoe moeilijk het halen van 6000 MW aan schone windenergie zal zijn. Het is volgens mij verstandig om er samen voor te zorgen dat er binnen de provincie extra ruimte wordt gecreëerd zodat onverhoopte tegenvallers zijn op te vangen. Ik hoop dat de provincie samen met ons en onze buurgemeenten de handen ineen wil slaan om voldoende schone windenergie in Noord-Holland op te wekken.’


Bekijk ook deze items