terug

Overijssel introduceert convenant ‘Ruimte voor samenwerking’

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben afgesproken dat zij de komende twee jaar op een nieuwe manier gaan samenwerken aan ruimtelijke ontwikkelingen. Wethouder Douwe Prinsse en gedeputeerde Bert Boerman hebben hiervoor vandaag het convenant ‘Ruimte voor samenwerking’ ondertekend.

De nieuwe samenwerkingsvorm op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is bijzonder in Nederland voor gemeenten met een schaalgrootte van Hardenberg (bijna 60.000 inwoners) en sluit veel beter aan bij het huidige inzicht over de rol- en taakverdeling tussen overheden. Tot dusver lag het accent veel meer op het checken of provinciale belangen goed werden meegenomen in bestemmingsplannen. De provincie keek als het ware over de schouder van de gemeente mee naar ruimtelijke plannen voor lokale ontwikkelingen.

De nieuwe samenwerkingsvorm is veel meer gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en strategisch overleg over belangrijke onderwerpen op de gezamenlijke ruimtelijke agenda. Het overleg gaat over beleidskeuzes die worden gemaakt in het kader van de structuurvisie van Hardenberg en andere strategische beleidsdocumenten. Het convenant is dan ook een praktische vertaling van de sturingsfilosofie van zowel provincie als Rijk die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en minder bestuurlijke drukte.

Gedeputeerde Bert Boerman over de nieuwe werkwijze: “Door de verschuiving van uitvoering naar strategie en van detailniveau naar hoofdlijnen verwacht ik dat we samen op het juiste moment onze energie kunnen richten op ruimtelijke zaken die er echt toe doen”. Voor de provincie is dit een logische stap en de gemeente Hardenberg leent zich prima voor deze nieuwe vorm. Wethouder Douwe Prinsse: “We hebben onze ruimtelijke zaken goed voor elkaar en hebben vertrouwen in deze nieuwe -meer gelijkwaardige- wijze van samenwerking. We zijn vereerd dat we de eerste gemeente in Overijssel zijn die hiervoor in aanmerking komt.”

De samenwerkingsovereenkomst is voorlopig een proef met een looptijd van twee jaar.
Als blijkt dat de nieuwe manier van werken het beoogde effect heeft, dan wil de provincie Overijssel ook met de andere gemeenten in Overijssel zo’n overeenkomst aangaan.

Bron: Persbericht Provincie Overijssel