terug

Rechter stelt voorwaarden voor heffing hondenbelasting

Hondenuitlater in Buenos Aires (bron: flickr - fearghalonuallain)
Hondenuitlater in Buenos Aires (bron: flickr – fearghalonuallain)

Op 24 januari 2013 sprak het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch zich uit over de rechtsgeldigheid van de hondenbelasting. Volgens de rechter is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om deze vorm van belasting alleen te gebruiken als bron van inkomsten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet vooralsnog echter geen reden om haar beleid op het gebied van hondenbelasting aan te passen.

Het hof oordeelde dat het heffen van hondenbelasting alleen is toegestaan als de kosten van hondenbezit voor de gemeente van wezenlijke betekenis zijn voor de heffing. Als de hondenbelasting uitsluitend gericht is op het verkrijgen van inkomsten is er sprake van discriminatie van hondenbezitters. De gemeente Sittard – Geleen is overigens al in beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Volgens het gemeentebestuur is het onterecht om aan een algemene belasting voorwaarden voor besteding te koppelen, aangezien de wetgever een dergelijke eis nooit heeft gesteld. De kwestie zal daarom nu voor moeten komen voor de Hoge Raad, die de zaak naar verwachting met voorrang zal gaan behandelen. Tot die tijd bestaat er dus onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van de hondenbelasting, maar de VNG ziet vooralsnog geen redenen om haar steun voor de heffing in te trekken.

Zo benadrukt de vereniging dat de inhoudelijke gevolgen van de uitspraak sowieso beperkt zijn, aangezien de meeste gemeenten wel degelijk kosten maken die specifiek verband houden met het hondenbezit. Wel raad de organisatie haar leden aan om deze kosten beter in beeld te brengen en openbaar te maken, om zich zo te kunnen verweren tegen hondenbezitters die na de uitspraak eventueel bezwaar zullen maken tegen de hondenbelasting.

Zie voor meer informatie ook de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het persbericht van de gemeente Sittard-Geleen.

Bron: Persbericht VNG
Beeld: flickr – fearghalonuallain


Bekijk ook deze items