terug

Regisseursrol gemeente voor meer woningbouw

Regisseursrol gemeente voor meer woningbouwHet Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. De nieuwste jaarrapportage De Staat van de Woningmarkt 2017 laat zien dat de groeiende economie en de lage rente doorwerken op de woningmarkt.

Het aantal verkopen blijft stijgen met vooral in stedelijke gebieden sterke prijsstijgingen. De komende jaren zou de bouwproductie moeten groeien naar gemiddeld 75.000 woningen per jaar. Voor afspraken tot het versnellen van de woningbouwproductie starten op korte termijn gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders. Het kabinet werkt voorts aan de nieuwe Omgevingswet waardoor woningcorporaties eenvoudiger toestemming kunnen krijgen om huurwoningen te bouwen in het middensegment, dat zijn huishoudens die niet kunnen kopen of waarvoor sociale huur geen optie is. Naast het Samenwerkingsoverleg Middenhuur komt er een permanent landelijk overleg met brancheorganisaties en belanghebbenden wier aanbevelingen worden meegenomen bij het maken van regionale afspraken door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Bekijk ook deze items