terug

Slimme technische verkeersoplossingen

Techniek wordt steeds vaker ingezet als instrument om te komen tot efficiëntere en slimme verkeer en mobiliteitoplossingen. En de behoefte aan technische oplossingen zal alleen maar toenemen. Zo investeert de overheid, tot en met 2020, 90 miljoen euro in slimme technische verkeersoplossingen.

Diversiteit

De diversiteit aan toegepaste techniek is groot. Zo zijn verkeersregelinstallaties (stoplichten) een bekende toepassing. De laatste
jaren zijn dynamische route displays voor openbaar vervoer en parkeergarages ook een vertrouwd onderdeel gaan vormen van het straatbeeld. Dit geldt ook voor dynamische toegangssystemen, zoals verzinkbare palen en kentekenregistratie. Daarnaast worden verzinkbare palen steeds vaker ingezet op drukke plaatsen in steden om terroristische aanslagen te voorkomen. Een ander fenomeen is de enorme groei aan camerasystemen in de openbare ruimte.

Meer techniek en minder ruimte

Al deze technische toepassingen vragen om behuizingen om de benodigde techniek toe te passen. Behuizingen zijn technische buitenkasten die dikwijls een plek dienen te krijgen in de openbare ruimte. Door de enorme groei aan techniek voor verkeer, infra en mobiliteit is de toename aan technisch straatmeubilair ook groot. Deze ontwikkeling staat haaks op een andere trend die de laatste decennia gaande is; de groeiende aandacht voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Deze wordt steeds meer gezien als
verblijfsruimte en een visitekaartje van het dorp of de stad. Er wordt door gemeenten steeds meer geld uitgegeven om de openbare ruimte mooi te maken. Bij deze wens passen geen hinderlijke objecten zoals kasten.

Ondergronds geeft ruimte

De behoefte tot een mooie openbare ruimte enerzijds en de noodzaak tot meer techniek anderzijds vraagt om een slimme oplossing: ondergrondse kasten. Het is ook logisch dat steeds vaker PUTkasten worden toegepast om techniek obstakelvrij onder te brengen.

Veel toegepast

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om technische kasten in een PUTkast onder te brengen. Enkele recente praktijkvoorbeelden zijn ondermeer in Amsterdam waar de wisselbesturingskasten ondergronds zijn gebracht. Daarnaast zijn alle voedingskasten voor de dynamische route informatie op de tramhaltes in de hoofdstad ondergronds uitgevoerd. Een ander mooi voorbeeld zijn de ondergrondse meterkasten voor het dynamische parkeerinformatiesysteem in Tilburg en in Den Haag zijn diverse regelkasten voor selectieve afsluitingen ondergronds.

Meer info: www.putkast.nl