terug

Slimmer, sneller en effectiever duurzame resultaten

SLIMMER, SNELLER EN EFFECTIEVER DUURZAME RESULTATENEen groene leefomgeving voor ons allemaal, voor nu, maar ook voor volgende generaties. Hoe bereiken we dit, ondanks de beperkingen van budget en personeel? Goede plannen, planningen en rapportages, integraal beheer en onderhoud en vasthouden aan ambities bieden een basis.

Waar begin je?

Met de Aanpak Duurzaam GWW kun je een concrete projectinkadering geven en de verschillende onderliggende instrumenten daarbij inzetten. Leer invulling geven aan begrippen als duurzaamheid, circulaire economie, klimaatmaatregelen, maatschappelijk verantwoord inkopen of ondernemen, marktvisie en de bouwagenda. Bepaal het gewenste ambitieniveau, ongeacht de contractvorm, betrek stakeholders en maak duurzaamheid concreet in vraagspecificatie, bestek en uitvoering. Na het volgen van de cursus Duurzaam GWW op 18 en 25 januari kunt je hier direct mee uit de voeten.

Wil je ook een belangrijke bijdrage leveren aan tal van beleidsdoelstellingen van de gemeente zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, arbeidsparticipatie, het vergroten van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en het stimuleren tevredenheid en sociale samenhang? Door te trainen met spelsimulaties  kun je hier al tijdens de cursus Regisseren van de openbare ruimte praktisch mee aan de slag. Kun je vervolgens hulp gebruiken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte? Leer dan hoe je je samen sterk kunt maken voor dit gemeenschappelijk doel in de cursus Burgerparticipatie bij beheer en inrichting van de openbare ruimte.

Duurzame groei

Cursussen van PAOTM dragen bij aan je persoonlijke groei en aan de ontwikkeling van de organisatie waarbij je werkt: voor nu en ook voor later. Dat kan op vele vakgebieden. Wij doen ons best door het jaar heen een gevarieerd aanbod op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening, projectmanagement en persoonlijke vaardigheden te bieden. Daarnaast staan we altijd open om invulling te geven aan uw vraag door middel van incompany cursussen of het ontwikkelen van nieuw aanbod. Neem daarvoor contact met ons op via info@paotm.nl.

Op welk gebied wil jij voorloper zijn? Zoek de cursus die bij jou past op www.paotm.nl. 


Bekijk ook deze items