terug

Smart werken met inwoners en partners in de stad met de ArcGIS Hub

Esri, wereldmarktleider in geografische informatiesystemen (GIS), introduceert de ArcGIS Hub: een smart platform voor datagedreven samenwerken. Via de ArcGIS Hub kunnen gemeenten met bedrijven, professionele partners en inwoners gezamenlijk aan de hedendaagse uitdagingen en vraagstukken van de stad werken. De visie erachter is dat door (geografische) data te delen en zo slim samen te werken het mogelijk is om onze leefomgeving te verbeteren en toekomstbestendig te houden. Dat kan alleen met een integrale aanpak die de krachten en kennis in de stad bundelt en optimaal inzet. Locatie speelt daarbij een cruciale rol. Veelal gaat het om ruimtelijke vraagstukken en geografische data en analyses geven de benodigde inzichten.

Omgaan met maatschappelijke vraagstukken

“Onze steden hebben te maken met een reeks vraagstukken zoals bevolkingsgroei en vergrijzing, een knellende woningmarkt, luchtvervuiling, criminaliteit, veiligheid, bereikbaarheid, gezondheidszorg en klimaatverandering”, legt smart expert Bert Vermeij van Esri Nederland uit. “Het managen van gemeenten wordt daardoor steeds complexer. Dat is waarom is de betrokkenheid van inwoners en partners in de stad belangrijk is. Niemand weet zoveel van een buurt en heeft zoveel belang bij het verbeteren van een buurt als de mensen die er wonen.”

Door slim samen te werken, kennis te delen en data te combineren kunnen er op een efficiënte manier betere, of beter onderbouwde, beslissingen worden genomen, vindt GIS-marktleider Esri. Daarom introduceert het IT-bedrijf ArcGIS Hub, dat samenwerken in communities mogelijk maakt, zowel intern binnen een organisatie, als extern tussen organisaties onderling en met de bewoners van de stad.

Uniek platform om datagedreven te werken

“Om met een community samen te werken aan de oplossing van een vraagstuk, is juist de interactie rondom de (open) data van essentieel belang. Vermeij: “Enkel het beschikbaar stellen van open data zorgt niet automatisch voor de gewenste aanpak van een probleem. Het gaat erom partijen een platform te bieden waarmee op basis van data-initiatieven van de grond komen. Met een data hub kan hierin echt een volgende stap worden gezet. De ArcGIS Hub biedt een platform voor co-creatie wat zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen burgers en overheid. Zo kunnen zij concreet samen een opgave in de stad aanpakken.”

Van ambities naar concrete initiatieven

Met de ArcGIS Hub kan niet alleen open data beheerd en beschikbaar gesteld worden, het biedt mogelijkheden om data aan te bieden in de context van initiatieven rond bepaalde vraagstukken. De ArcGIS Hub wordt hierbij gebruikt om data te integreren, te analyseren, nieuwe en aanvullende data te verzamelen en deze via kaarten en apps te communiceren. Oftewel om een vertaalslag te maken van data naar inzicht voor iedereen.


Bekijk ook deze items