terug

Snoek Hoveniers doet voorwerk voor renovatie N318

Komende weken werkt Snoek Hoveniers aan de voorbereidingen voor de renovatie  van de N318 en een andere belangrijke verkeersader in Noord-Nederland. Het Friese deel van hoofdweg wordt omgevormd van een 80 km/uur weg naar een 100 km/uur weg. De betreffende gebieden moeten rijp gemaakt worden voor de werkzaamheden, onder meer door de kap van bomen. Ter compensatie hiervan worden later op andere locaties nieuwe bomen geplant en groenstroken aangelegd.

De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de N318 moeten op 15 maart afgerond zijn. Zo wordt voorkomen dat de vogels niet verstoord worden tijdens het broedseizoen. Later kappen zou daarnaast ook betekenen dat de uitvoeringsplanning voor het werk in het gedrang komt. Na 15 maart wordt gestart met de werkzaamheden voor de omvorming van een 80 km/per uur weg naar een 100 km/per uur weg.

Korte termijn
“Bij de gunning is extra gelet op de wijze waarop met de omgeving wordt omgegaan”, aldus Douwe Snoek, directeur van Snoek Hoveniers. “De weggebruikers en omwonenden moeten zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. Ook om die reden moet het voorwerk binnen een korte termijn gerealiseerd worden. Dat betekent dat wij volgens strakke scenario’s zullen werken. Ook zullen er nachtdiensten gedraaid worden. Het is een stevige klus waar we onze tanden in kunnen zetten.”

Extra groen
Om het verlies aan bomen binnen het projectgebied te compenseren, wordt er veel groen teruggebracht. Er worden bomen geplant en groenstroken aangelegd. Per saldo is het zo dat er meer beplanting wordt aangebracht dan dat er aan beplanting wordt gekapt. Het aanplanten gebeurt voor een deel komend voorjaar al. Op de locaties waar eerst nog moet worden gewerkt aan de weg, gebeurt dit later.

De voltooiing van de werkzaamheden aan de N318 is gepland op december 2015.


Bekijk ook deze items