terug

Stadsdeel Amsterdam pakt treiteren aan

Bijlmermeer, Amsterdam Zuidoost
Bijlmermeer, Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam heeft zich voorgenomen om harder op te gaan treden tegen het treiteren op straat. Om dit te bewerkstelligen zullen professionals op het gebied van zorg en veiligheid in de toekomst beter gaan samenwerken en harder gaan optreden.

Treiterij en intimidatie in de woonomgeving behoren tot de lastigste kwesties waar een gemeente mee geconfronteerd kan worden. Vaak wordt het probleem te laat gesignaleerd en in veel gevallen blijken bewoners bovendien niet bereid om er over te praten. Om toch op te kunnen treden tegen de problematiek heeft  Amsterdam besloten tot een nieuwe aanpak. Voortaan krijgen alle medewerkers van de gemeente opdracht om mogelijke treitersituaties te signaleren en door te geven.

Verder hebben de inwoners van het stadsdeel Zuidoost inmiddels ook de mogelijkheid om overlast door te geven via een digitaal formulier. Deze meldingen komen uiteindelijk terecht bij de stadsdeelregisseur, die verantwoordelijk is voor de coördinatie omtrent treitersituaties. Verder worden ook de dienst Openbare Orde en Veiligheid, de politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties betrokken bij het nieuwe beleid.

Amsterdam hoopt er met deze intensieve aanpak voor te zorgen dat slachtoffers zich gesteund voelen door de overheid. “De treiteraanpak valt of staat bij samenwerking. Zeker bij zo’n complex onderwerp is het belangrijk dat collega’s ieder signaal van treiteren in de woonomgeving serieus nemen en delen met professionals onderling”, aldus Tjeerd Herrema, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost.

Bron: Dichtbij.nl


Bekijk ook deze items