terug

Stadswerk in Costa Rica

Pieter Wiekeraad is al jaren namens Stadswerk vertegenwoordigd in diverse internationale gremia. Zo ook bij de WFEO, die wereldwijd federaties van professionals in de openbare ruimte verenigt. In dit artikel vertelt Pieter over deze organisatie en zijn deelname aan de WFEO-bijeenkomst in maart van dit jaar in Costa Rica

Wat een opluchting en prettig vooruitzicht! Na twee jaar pandemie en vergaderingen via Zoom, WebEx, Teams of Skype, eindelijk weer een bijeenkomst waarin echte ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Fysieke ontmoetingen, zoals we gewend waren: bijeenkomsten, excursies, netwerken en kennisuitwisseling. Een groot aantal organisaties à la Stadswerk, vooral uit westerse landen, is lid van de IFME (International Federation of Municipal Engineering). De IFME op haar beurt is weer lid van de World Federation of Engineering Organizations (WFEO). Die organisatie kent een groot aantal leden; uit westerse landen, maar ook veel uit Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen.

De WFEO werd in 1968 opgericht onder auspiciën van de UNESCO en vertegenwoordigt meer dan honderd landen en meer dan dertig miljoen ‘civil engineers’. Zij richt zich vooral op beïnvloeding van beleidsmakers en beslissers, vakinhoudelijke uitwerkingen, uitwerking van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en op kennisuitwisseling en het verhogen van professionele standaarden. 

Structuur van de WFEO 

De WFEO is georganiseerd via Standing Technical Committees (STC’s) en Working Groups (WG’s). Actieve STC’s/WG’s zijn de STC ‘Women in Engineering’ (met onder anderen Eveline Kokx van de gemeente Den Haag, voormalig vice-voorzitter van Stadswerk en nu actief lid in de werkgroep internationaal van Stadswerk), de STC ‘Engineering and Environment’ (met ondergetekende, voormalig vertegenwoordiger van Stadswerk in de IFME, nu penningmeester bij de IFME en lid van de werkgroep internationaal van Stadswerk) en de WG Office of Climate Change Education, die een belangrijke rol speelden tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26). Als lid van Stadswerk en de IFME hebben we toegang tot en stemrecht in de General Assembly (GA) van de WFEO. 

Foto: Unsplash

Voorafgaand aan de GA vonden veel verschillende vergaderingen plaats waarbij diverse onderwerpen aan de orde kwamen. Veel onderwerpen van huishoudelijke aard, zoals een goede ledenvergadering betaamt. Daarnaast werd de nieuwe ‘president-elect’ bekendgemaakt: mr. Mustafa Shehu uit Nigeria. Tegelijkertijd trad de huidige president, mr. Gong Ke uit China af. Zijn opvolger is mr. Jose Vieira uit Portugal. Een soort driemanschap dus dat voor continuïteit in de organisatie zorgt. 

Inhoudelijke onderwerpen 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn zoals gezegd belangrijke vertrekpunten voor de WFEO. Ook in Nederland wordt ermee gewerkt, bijvoorbeeld door de gemeenten Oss, Rheden en Aalten. Voor de WFEO zijn vooral de thema’s rondom water (thema 6), schone energie (thema 7), duurzame steden en gemeenschappen (thema 11) en klimaat (thema 13) relevant. Daarbij werd onderkend dat het niet alleen gaat om technische oplossingen, maar vooral ook houding en gedrag en politiek draagvlak. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Ook de wereldwijde vervangingsopgave kwam tijdens de bijeenkomst aan de orde. We staan op veel plekken voor een enorme opgave om verouderde, gedateerde en kapotte infrastructuur en openbare ruimte te renoveren, repareren, herstellen of simpelweg geheel nieuw te bouwen. In dit verband werden de oorlogen in Syrië en Oekraïne specifiek genoemd, maar ook het enorme programma van president Biden in de VS: Build Back Better. De APWA, (American Public Works Association), zeg maar het Amerikaanse Stadswerk, zet sterk in om Build Back Better van de grond te krijgen. Maar ook in andere landen is werk aan de winkel op dat gebied, inclusief ons eigen land. Denk daarbij aan de jarenlang verwaarloosde kades in Amsterdam. Of de hersteloperatie in Groningen als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning. Dat gaat verder dan versterking van woningen – die op zich al heel belangrijk is – alleen; er is ook aandacht nodig voor infrastructuur zoals dijken, sluizen, kabels en riolering. 

Tenslotte: wereldwijde overeenkomsten 

Zowel Stadswerk, de IFME als de WFEO vormen, elk op hun eigen schaalniveau, een uitstekend platform voor netwerken, kennisuitwisseling en beleidsbeïnvloeding. Er zijn gemakkelijk contacten te leggen met organisaties en professionals wereldwijd. Samen hoeven we niet steeds individueel of lokaal oplossingen te bedenken. Er zijn veel overeenkomsten in de problemen die overal ter wereld ervaren worden in de openbare ruimte. Er waren interessante ontmoetingen met vertegenwoordigers uit onder meer Ghana, Mozambique, Zambia, Uruguay, Mexico, Nigeria, Costa Rica en Panama waarbij dit duidelijk naar voren kwam. Wie weet wat daar allemaal nog uit voortvloeit. 

Het was een zeer interessante week, goed georganiseerd en, laat ik er niet omheen draaien, op een prachtige locatie met leuke mensen. En inderdaad heel fijn om elkaar weer face-to-face te zien en te spreken. Dank aan Stadswerk, de IFME, de WFEO en de Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica voor hun ondersteuning en gastvrijheid. 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 5, 2022). Tekst: Pieter Wiekeraad, Provincie Groningen en actief Stadswerk-lid


Bekijk ook deze items