terug

Stadswerk introduceert ‘Handboek Soortenbescherming’

We hebben er bijna 5 jaar op moeten wachten, maar nu is de eindstreep toch echt in zicht. Halverwege december verwacht Vereniging Stadswerk namelijk de definitieve goedkeuring voor de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’. Naar verwachting zal dit een helder en concreet document zijn. Maar meer duidelijkheid kan nooit kwaad. Daarom heeft Stadswerk ook het ‘Handboek soortenbescherming’ ontwikkeld, waarin gemeenten hulpmiddelen krijgen aangereikt om de gedragscode optimaal in te zetten.

Handboek Soortenbescherming

In de Gedragscode soortenbescherming komen twee andere stadswerkgedragscodes samen: ‘Bestendig Beheer en Onderhoud’ en ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting’. Bij het opstellen van de code is niet alleen rekening gehouden met de Wet natuurbescherming, maar hij is ook nog eens ‘Omgevingswet-proof’. Na de definitieve goedkeuring, komt de gedragscode gratis online beschikbaar op zowel de website van Stadswerk als die van RVO. Op deze manier kunnen alle Nederlandse gemeenten en bedrijven die voor hen werken er eenvoudig bij komen.

Handboek soortenbescherming

Vanaf 15 december is het online Handboek soortbescherming beschikbaar. Hierin staan praktische handreikingen, voorbeelden van het plan van aanpak en toelichtingen om de gedragscode optimaal in te zetten. Daarnaast beschrijft het handboek hoe de implementatie in de gemeentelijke organisatie gestalte kan krijgen, hoe men de relatie met natuurinclusief bouwen kan maken en hoe het inventariseren van soortinformatie kan plaatsvinden.


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Biodiversiteit

Daarnaast behandelt het handboek ook wat gemeentenen kunnen doen op het gebied van biodiversiteit. Hierbij licht dit boek toe hoe we onze plat- en diersoorten kunnen beschermen door de gedragscode in te zette. Maar het handboek gaat nog verder dan dat. Het document belicht namelijk ook wat gemeenten kunnen doen om de biodiversiteit te bevorderen en te stimuleren, zodat wordt voldaan aan de doelstellingen van de wet. Dit Stadswerk-handboek is opgesteld door deskundigen van IPC Groene Ruimte en Eco Consult.

Webinars

Na de publicatie van de gedragscode, licht Stadswerk de hoofdlijnen toe in een gratis webinar. Kopers van het handboek krijgen daarnaast toegang tot twee van de vier besloten webinars, waarin de sprekers specifiek ingaan op voorbereiding en realisatie van projecten en beheerwerkzaamheden. Dit doen ze voor zowel de onderdelen Bestendig Beheer en Onderhoud als voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. De webinars vinden plaats in januari en februari 2021.

Meer informatie over het Handboek Soortenbescherming vind je hier.


Bekijk ook deze items