terug

Standaardconstructies betonverhardingen

De belangstelling voor beton in de wegenbouw groeit. Dat is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Betonverhardingen gaan langer mee dan asfalt en hebben nauwelijks onderhoud nodig. De betonwegenmarkt in Nederland kenmerkt zich met name in relatief kleinschalige toepassingen zoals fietspaden, bushaltes en rotondes. Daarnaast worden ook busbanen, ontsluitingswegen, parkeerterreinen en industriële verhardingen vaak in beton aangelegd. Voor de dimensionering van betonverhardingen in ter plaatse gestort beton is het programma VENCON voorhanden. Hoewel dit programma dateert uit begin 2000 kan het nog steeds worden gebruikt. Dit gebeurt met name voor gewone wegen en bijzondere (bedrijfs)verhardingen.

Voor de eerdergenoemde kleinschalige toepassingen wordt VENCON niet of nauwelijks gebruikt. Opdrachtgevers/beheerders die regelmatig met beton werken, zoals de Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant, hebben inmiddels hun eigen standaardconstructies en zelfs standaarddetails afgestemd op de regionale bodemgesteldheid, mede gebaseerd op eigen kennis en ervaring.

Om ook andere opdrachtgevers tegemoet te komen met de mogelijkheid om voor een betonverharding te kiezen heeft Betonhuis sector Cement voor de meest in Nederland voorkomende betonverhardingen standaardwegconstructies/bestekdiktes laten berekenen. Daarbij wordt per wegtype uitgegaan van een aangegeven natuurlijke of gerealiseerde draagkracht van de ondergrond en wordt verder rekening gehouden met de variatie in verkeersbelasting én met de verschijningsvormen van beton: ongewapend al of niet verdeuveld, met vezels versterkt en doorgaand gewapend.

De brochure Standaardconstructies Betonverhardingen kan worden aangevraagd via info@betoninfra.nl. De brochure is ook te downloaden op de site BetonInfra.nl.


Bekijk ook deze items