terug

Starters wijken noodgedwongen uit naar dure particuliere huursector

De helft van de jonge starters verhuist naar een gedeelde woning, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis. Starters die naar een zelfstandige woning willen verhuizen, komen nauwelijks aan een corporatiewoning en wijken daarom de laatste jaren noodgedwongen uit naar de duurdere particuliere huursector. Het maakt daarbij niet uit of je nu in Amsterdam woont, Enkhuizen, Zeist of Gilze en Rijen. Dat blijkt uit de meest recente Lokale Monitor Wonen, die vorige maand verscheen.

In deze editie van de monitor zijn veel nieuwe cijfers toegevoegd over starters. Het gaat daarbij om personen die het ouderlijk huis verlaten om op kamers of in een zelfstandige woning te gaan wonen.


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


De cijfers laten per gemeente zien hoeveel starters er verhuizen binnen de gemeente, binnen de regio of daarbuiten, en naar welke segmenten van de woningmarkt zij verhuizen.

Landelijke trend

Bijna de helft (47%) van de jonge starters verhuist naar een gedeelde woning, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis. Een kwart verhuist naar een zelfstandige particuliere huurwoning. Van alle starters verhuist één op de vijf naar een zelfstandige corporatiewoning. In 2014 was dat nog één op de vier. In vergelijking met 2014 vervult de particuliere huursector dus een steeds belangrijkere rol bij het opvangen van starters. En dit is een landelijke trend.

Enkele cijfers uit de Lokale Monitor Wonen:

  • In Enkhuizen steeg het totaalaantal starters dat naar de particuliere huursector verhuisde van 17 naar 35 procent. Het aantal starters dat naar een corporatiewoning verhuisde, daalde in diezelfde periode van 33 naar 14 procent.
  • In Zeist verhuisde 25 procent van de starters naar de particuliere huursector. Dat is een stijging van 7 procentpunt in vijf jaar tijd. Het aandeel starters dat naar een corporatiewoning verhuisde, daalde in diezelfde periode 11 procentpunt (van 24 procent naar 13 procent).
  • In Gilze en Rijen steeg het totaalaantal starters dat naar de particuliere huursector verhuisde met 9 procentpunt, namelijk van 18 naar 27 procent. Het aantal dat naar een corporatiewoning verhuisde, daalde 11 procentpunt (van 26 naar 15 procent).

Over de Lokale Monitor Wonen

De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40. De monitor verscheen in 2016 voor het eerst. Bij deze update zijn cijfers van eind 2019 toegevoegd.  De monitor geeft op regionaal, gemeentelijk en soms zelfs op wijkniveau inzicht in de woonsituatie en woonuitgaven van huurders, maar ook in de doorstroming en huurderskenmerken. De monitor is daarmee bij uitstek geschikt om verschillen tussen regio’s en gemeenten in beeld te brengen.


Bekijk ook deze items