terug

Stedenbouw is een gezelschapsspel

Geen toekomst zonder verleden, vindt stedenbouwkundige Daaf Ledeboer. Mensen die bezig zijn met het vorm geven aan de gebouwde omgeving moeten over historisch besef beschikken: “Ik probeer altijd te denken in lange lijnen om vanuit het verleden identiteit en authenticiteit aan het hier en nu te kunnen geven.” Volgens Daaf kun je op deze manier ook flexibeler werken dan de standaardisatie van vandaag de dag. “Gebruik de creativiteit van mensen, of het nu om woninggrootte, de energievoorziening of het leefmilieu gaat.”

“Je moet het landschap of de stad – hoogteverschillen, uitzicht, historie, de logica – lezen”, zegt Daaf. “Geen valse identiteit erop plakken, maar bewoners of bezoekers bewustzijn van de plek verschaffen, hechting faciliteren. De positionering van een gebied moet al in de stedenbouwkundige visie verankerd zijn. Mensen hebben het gevoel dat hun leefomgeving van hun is, dat ze er dromen mogen delen en realiseren. In dat spel reikt de stedenbouwkundige, maar bijvoorbeeld ook de medewerker bij de gemeente of de mee-experimenterende fabrikant van bakstenen, instrumenten aan. Dat is toch een prachtig gezelschapsspel?”

Als Vandersanden sluiten wij graag aan bij visionairs zoals Daaf Ledeboer. Door met elkaar samen te werken, elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren kom je tot het beste resultaat. We denken na over hoe we met gebouwen, publieke ruimte en tuinen onze samenleving – maar ook kwaliteit van leven – vorm en inhoud kunnen geven. Het mooiste maak je tenslotte samen.

Benieuwd naar de toekomstdroom van Daaf Ledeboer? Lees verder