terug

Steeds meer overlast door drones in openbare ruimte

overlast drones veilig
Bron: Pexels

Nederland telt inmiddels naar schatting 120.000 drones. Deze op afstand bestuurbare vliegtuigjes veroorzaken steeds vaker overlast. Op 7 mei verhinderde een drone zelfs een traumahelicopter om direct te landen. Ook de burgerluchtvaart ondervindt steeds vaker hinder. In 2017 zijn er zes incidenten gemeld waarbij een vliegtuig bijna in botsing kwam met een drone.

Drones in woonwijken en openbare plekken

Ook inwoners van gemeenten ervaren overlast. Zo wordt bij de bekende toeristische trekpleister Kinderdijk door bezoekers gefilmd met drones, waar bewoners hinder van ondervinden.

Vliegen boven de bebouwde kom en niet aaneengesloten bebouwing is in de huidige regelgeving toegestaan. Alleen wanneer er een commercieel belang is moet ontheffing worden aangevraagd. Ook als flora en fauna worden verstoord kunnen er maatregelen worden getroffen. De gemeenten rond Kinderdijk: Giessenlanden en Molenwaard, gaan in gesprek met Den Haag over hinder door drones. De gemeenten willen onderzoeken of privacywetgeving kan worden ingezet om de hinder te beperken.

Campagne veiligheid drones

In maart besloten de colleges van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard nog dat er geen nadere regels zouden komen. Er werd gesproken over een bewustwordingscampagne in relatie tot privacy en veiligheid.

Gemeente Westvoorne is op dit moment nog de enige gemeente met aanvullende regelgeving voor drones, vastgelegd in de APV. Daarin is een verbod opgenomen op hinderlijk gedrag met drones.

 

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items