terug

Subsidie voor Noord-Hollandse gemeenten om buurten gasloos te maken

In Noord-Holland willen Gedeputeerde Staten 2,9 miljoen euro beschikbaar stellen om te onderzoeken hoe woningen en gebouwen verwarmd kunnen worden zonder aardgas. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 vaststellen hoe zij een aardgasloze gebouwde omgeving in 2050 gaan realiseren.

gas van gas los
Gas. Bron: Pixabay

Noord-Holland telt 1,3 miljoen woningen en ongeveer een kwart miljoen utiliteitsgebouwen die voornamelijk verwarmd worden met aardgas. Door de subsidieregeling kunnen gemeenten vaart maken met de warmtetransitie door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar plekken in de gemeente voor alternatieve mogelijkheden en bronnen voor het verwarmen van wijken en gebouwen. Een voorbeeld hiervan is onderzoeken welke plekken het meest kansrijk zijn voor geothermie. Dan kan de gemeente met de subsidie seismisch onderzoek laten doen om de beste locatie voor geothermieputten te bepalen.

Gebouwen aanpassen

Om de overgang naar aardgasloos verwarmen te realiseren moeten binnen 32 jaar jaarlijks zo’n 35.000 à 50.000 gebouwen aangepast worden en voorzien worden van een alternatieve warmtevoorziening. De provincie Noord-Holland heeft al in beeld gebracht welke optie per buurt het goedkoopst is, en waar een gemeente het beste kan beginnen met de warmtetransitie.

Proeftuinen

Deze subsidieregeling is aanvullend op plannen van het Rijk, die gaat starten met proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Dit jaar is daar negentig miljoen euro voor beschikbaar. Diverse gemeenten in Noord-Holland hebben een aanvraag ingediend. De voorwaarde hiervoor is dat er een haalbaarheidsstudie of concreet uitvoeringsplan gereed is.

Subsidieregeling

Momenteel hebben de Gedeputeerde Staten een bedrag van 890.000 euro gereserveerd voor de regeling, die in september 2018 via een subsidieregeling voor de gemeenten beschikbaar gesteld wordt. De Provinciale Staten besluiten na de zomer of ze twee miljoen aan deze regeling willen toevoegen.

Bron: Duurzaam Gebouwd


Bekijk ook deze items