terug

Sweco: meer 30 kilometerzones pas zinvol als ook de wegen worden aangepast

Bijna de helft van de gemeenten in Nederland wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom op meer plekken terugbrengen naar 30 km/uur. Als er echter niets verandert aan de inrichting van de 50 en 30 km/uur wegen, levert de snelheidsverlaging qua verkeersveiligheid weinig op. Dit blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco in samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Uit een online enquête blijkt onder andere dat 48% van de gemeenten overweegt op meer plekken 30 km/uur in te voeren. Daar staat echter tegenover dat 35% van de gemeenten nergens extra 30 km/uur wil invoeren. Naast de maximumsnelheid, willen de meeste gemeenten verder ook de wegen aanpassen. Maar liefst  80% van de gemeenten vindt dat infrastructurele aanpassingen nodig zijn om de snelheidsverlaging goed door te kunnen voeren. Ruim de helft van de gemeenten heeft echter zorgen over de kosten hiervan.

Onderzoek

Naast deze enquête maakte Sweco een uitgebreide data-analyse van alle 30- en 50-kilometerwegen in Nederland. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat de huidige 30 km/uur wegen binnen de bebouwde kom veiliger moeten. Een meerderheid (70%) van alle wegen binnen de bebouwde kom heeft momenteel al een maximumsnelheid van 30 km/uur. In totaal bedraagt in totaal ongeveer 45.000 kilometer. 40% van deze 30 km/uur wegen is te breed. De helft daarvan heeft ook nog eens asfaltverharding, waardoor gemotoriseerd verkeer de neiging heeft harder te gaan rijden. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Niet geschikt

Ook kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de meeste 50 km/uur wegen binnen de bebouwde kom niet geschikt zijn voor snelheidsverlaging. Deze wegen moeten echter wel veel veiliger. Bij doorgaande 50 km/uur wegen binnen de bebouwde kom is het omwille van de doorstroming niet raadzaam om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur. Wel ontbreken er bij 40% van deze wegen vrijliggende fietspaden. De kosten om deze ruim 3.600 kilometer aan onveilige 50 km/uur aan te pakken, bedragen 650 miljoen euro.

Hoge kosten

Ten slotte, schat Sweco de kosten voor het aanpassen van daarvoor geschikte wegen naar 30 km/uur op meer dan 1 miljard euro. Bij een vijfde van alle 50 km/uur wegen binnen de bebouwde kom is het wél raadzaam om de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/uur. De helft hiervan (10%) kan zonder grote infrastructurele ingrepen naar 30 km/uur worden teruggebracht. Deze zogeheten quick wins kosten in totaal 175 miljoen euro. Voor de andere helft (10%) van de aan te passen wegen is grootschalige reconstructie nodig. Sweco becijferde dat de totale kosten hiervoor op 950 miljoen euro uitkomen.

Hans Drolenga. verkeersveiligheidsexpert en onderzoeker bij Sweco: ‘De snelheid verlagen naar 30 km/uur is een goed idee om de verkeersveiligheid te verbeteren maar moet wel goed worden uitgevoerd en dat is in veel gevallen kostbaar. We zien nu al dat de inrichting van de huidige 30 km/uur wegen vaak niet op orde is, waardoor er alsnog veel te hard gereden wordt. De meeste verkeersveiligheidswinst is echter te behalen door het veiliger inrichten van de 50 km/uur wegen waar je de snelheid niet wilt verlagen om de doorstroming en de ontsluiting te behouden. Deze wegen verdienen de grootste prioriteit, aangezien er op deze wegen gemiddeld gezien zowel meer gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer aanwezig is dan op wegen die in aanmerking komen voor aanpassing naar 30 km/uur. Het zou goed zijn om deze wegen standaard te voorzien van vrijliggende fietspaden.’

Klik hier voor het onderzoek ‘In een lagere versnelling’.


Bekijk ook deze items