Tag: aardgasvrij

Krimpgemeenten worstelen met warmtetransitie

De warmtetransitie stelt krimpgemeenten voor een grotere uitdaging dan andere delen van het land. Denk hierbij aan gebieden als Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en Zuid-Limburg. In deze gebieden is de transitie namelijk duurder en is het moeilijker om draagvlak onder de bevolking te creëren. Dit blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Een van de grootste problemen in krimpregio’s is dat de woningdichtheid er laag is. Ongeveer…

Lees meer

Krimpgemeenten worstelen met warmtetransitie

De warmtetransitie stelt krimpgemeenten voor een grotere uitdaging dan andere delen van het land. Denk hierbij aan gebieden als Zeeuws-Vlaanderen,…

De warmtetransitie: samenwerken loont

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. Al in 2021 moeten gemeenten hun Transitievisie Warmte hebben opgesteld.…

Bijna alle Noord-Hollandse gebouwen met water te verwarmen

Bijna alle gebouwen in de provincie Noord-Holland kunnen op een duurzame manier worden verwarmd. Dit blijkt uit een onderzoek dat…

Eerste certificaten voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten. Met gepaste…

Subsidie voor Noord-Hollandse gemeenten om buurten gasloos te maken

In Noord-Holland willen Gedeputeerde Staten 2,9 miljoen euro beschikbaar stellen om te onderzoeken hoe woningen en gebouwen verwarmd kunnen worden…

Aardgasvrije proefwijken hebben volgens gemeente meer subsidie nodig

Er is vanuit het Rijk meer financiële en praktische hulp nodig voor het realiseren van aardgasvrije proefwijken, zo stellen de…

Groningen krijgt miljoenen voor aardgasvrije wijken

De stad Groningen en…