Tag: afvalverwerking

Duurzame GFT-verwerking: lokaal of regionaal?

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt gemeentelijk of regionaal apart ingezameld om daarna te vergisten of te composteren. Doorgaans gebeurt dat grootschalig en machinaal met de nodige CO2-uitstoot. Momenteel ontstaan er steeds meer kleinere initiatieven voor lokale verwerking, zoals wormenhotels. Is kleinschalige inzameling en lokale gft-verwerking hét alternatief voor de toekomst?  Het grootste deel van GFT bestaat momenteel uit tuinafval. Nog ruim een derde van het resterende huiselijk afval bestaat ook nog uit GFT. Een verder verbeterde gescheiden inzameling biedt grote…

Lees meer

Duurzame GFT-verwerking: lokaal of regionaal?

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt gemeentelijk of regionaal apart ingezameld om daarna te vergisten of te composteren. Doorgaans gebeurt dat grootschalig…

Gemeente Utrecht kiest voor ondergrondse perscontainers Sidcon

De gemeente Utrecht laat honderd tot tweehonderd extra ondergrondse Sidcon perscontainers plaatsen. Met deze stap versterkt ze voor de komende…

Ondergrondse perscontainers als oplossing voor groeiende kartonberg

De laatste tijd neemt de hoeveelheid kartonafval in gemeenten flink toe. Dit komt voor een belangrijk deel door de coronapandemie, aangezien…

Circulariteit: waarde toevoegen en bruggen slaan

‘Circulair’ is een term die in praktijk op verschillende manieren wordt ingevuld. ‘Bij Cyber adviseurs kiezen we voor een brede maar ook…

Limburg zet in op circulaire afvalverwerking

In Limburg zetten de gemeenten in op circulaire afvalverwerking.  ASL – Afval Samenwerking Limburg, waar 30 Limburgse gemeenten lid van…

Gemeente Buren bespaart 3 ton door uitbesteding onderhoud

De Gelderse gemeente Buren is er in 2012…