Tag: boorbedrijven

Meer toezicht nodig bij grondboringen volgens het ILT

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld. Hierdoor kunnen de bodem en het grondwater vervuild raken. Dat staat in de signaalrapportage Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bodem, grondwater en de strategische drinkwatervoorraden raken verontreinigd als niet de juiste technieken en middelen worden gebruikt. Bedrijven die de bodemenergiesystemen aanleggen, houden niet altijd rekening…

Lees meer

Meer toezicht nodig bij grondboringen volgens het ILT

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld. Hierdoor kunnen de bodem…