Tag: bos

PEFC Nederland introduceert nieuwe bosstandaard

PEFC Nederland heeft een nieuwe bosstandaard gelanceerd. Hierin zijn de criteria aangepast, zodat ze beter op de praktijk aansluiten en tegelijkertijd voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen. Daarnaast biedt de standaard nu ook mogelijkheden voor de certificering van bomen buiten het bos. De bosstandaard is inmiddels goedgekeurd door PEFC International en de Nederlandse Raad van Accreditatie. Het herzieningsproces Deze herziening is het werk van het PEFC Forum, een onafhankelijke en brede…

Lees meer

PEFC Nederland introduceert nieuwe bosstandaard

PEFC Nederland heeft een nieuwe bosstandaard gelanceerd. Hierin zijn de criteria aangepast, zodat ze beter op de praktijk aansluiten en…

Nieuwe facsheets minder bekende boomsoorten voor Nederlands bos

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de bijgroei en houtkwaliteit, en daarmee de vastlegging en langdurige…

Corona-effect 3: herwaardering van parken en groen

Hoe beïnvloedt de coronacrisis de openbare ruimte op de lange termijn? Toekomstvoorspellingen hebben geen zin, maar toekomstvoorstellingen wel degelijk. In…

Nieuwe tiny forests in twaalf gemeenten

Natuurorganisatie IVN gaat in twaalf gemeenten minibosjes (tiny forests) aanplanten. Deze tiny forests hebben…

Stedelijke bosbouw tegen klimaatverandering

Om leefbare en duurzame steden te realiseren, is het essentieel dat er stedelijke bossen…

Tiny Forest in opmars in Nederland

Sinds 2015 komen er in Nederland steeds meer kleine bosjes bij in de stedelijke…

Bezorgdheid over nieuwe wet natuurbescherming

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over de nieuwe wet natuurbescherming die de boswet en flora- en faunawet moet vervangen. Daarnaast…