Tag: budget

Gemeenten verhalen minder kosten dan wettelijk mag

Gemeenten verhalen fors minder kosten op projectontwikkelaars dan ze wettelijk gezien mogen. Te denken valt aan kosten voor infrastructurele voorzieningen, de (ver)bouw van scholen en de aanleg van groen. Opvallend is dat gemeenten hiervoor niets in ruil vragen. Ze leggen de projectontwikkelaars ook geen andere, niet-financiële eisen op, zoals het versnellen van de bouw of een hoger aandeel betaalbare woningen voor lage en middeninkomens. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Kostenverhaal…

Lees meer

Gemeenten verhalen minder kosten dan wettelijk mag

Gemeenten verhalen fors minder kosten op projectontwikkelaars dan ze wettelijk gezien mogen. Te denken valt aan kosten voor infrastructurele voorzieningen,…

Beheerbudgetten bedreigd?

Het Rijk investeert en leent miljarden om de coronacrisis te lijf te gaan. En terecht. Maar gemeenten luiden de noodklok over hun begrotingen. Hoe staan…

Dreigend geldtekort voor klimaat en verkeersveiligheid

Bij gemeenten dreigen er budgetproblemen voor twee belangrijke dossiers: klimaatbeleid en verkeersveiligheid. Dit schreef de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) begin…

Gemeente Buren bespaart 3 ton door uitbesteding onderhoud

De Gelderse gemeente Buren is er in 2012…

Gemeenten stemmen in met akkoord financiën

De gemeenten hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de Wet…