Tag: gelderland

Provincie Gelderland wil 90.000 woningen erbij in 2030

Provincie Gelderland wil tot 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda. "De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers in Gelderland weer een kans…

Lees meer

Provincie Gelderland wil 90.000 woningen erbij in 2030

Provincie Gelderland wil tot 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke…

Provincie Gelderland: Verkeer kan groeiend aantal inwoners niet aan

Als er nog meer inwoners in Gelderland bij komen, dan lopen de wegen en het openbaar vervoer vast. Dit blijkt…

Gelderland en Overijssel ontvangen 4500 openbare laadpalen

De openbare ruimte in Gelderland en Overijssel gaan 4500 nieuwe laadpunten ontvangen, verdeeld over 43 gemeenten. Dit betekent dat het…

Inwoners Barneveld boos om rode ‘hoerenbuurt’-verlichting

De Nesciostraat in Barneveld werd vorige week voorzien van rode straatverlichting om vleermuizen te…

Overijssel en Gelderland krijgen 2300 laadpalen voor elektrische auto’s

Het aandeel van elektrische voertuigen in…

Recordhoeveelheid drugsafval in Noord-Brabantse bossen

Er is nog nooit zoveel chemisch xtc-afval gedumpt in de Noord-Brabantse bossen als in…

Het mooiste boerenerf van Gelderland

  De drie finalisten van de verkiezing Gelders Boerenerf van…

Burgers betrekken bij openbare ruimte om kosten te drukken

De Gelderse gemeente Oldebroek wil met haar bewoners in gesprek treden over…

Nieuwe ruilverkaveling Land van Maas en Waal

Op donderdag 10 januari 2013 wordt de Akte van Toedeling ondertekend voor de ruilverkaveling van het Land van Maas en…

Gelderland krijgt 2,5 miljoen euro voor bevordering luchtkwaliteit

Gelderland heeft van het Rijk in totaal 2,5 miljoen euro aan subsidie ontvangen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma…