Tag: investering

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste plannen hierbij is een tramverbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Delft. Deze nieuwe verbinding moet de bouw van 35.000 woningen hier mogelijk maken. In totaal is er bijna 600 miljoen euro uitgetrokken voor de tramverbinding. Dit geld is afkomstig van het kabinet en de gemeente…

Lees meer

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste…

Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen uit voor 80.000 woningen

Provincie en gemeente Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande…

Slechts 1 op 12 gemeenten maakt geld vrij om tekort openbare toiletten op te lossen

Er wordt weinig extra budget vrij gemaakt voor meer openbare toiletten. Slechts één…

Investeren in beeldbepalende stadscentra blijft belangrijk

In het kader van de economische crisis…

Investeren in waterschappen maakt einde aan crisis

Als het bedrijfsleven gaat samenwerken met waterschappen, kan Nederland uit de crisis komen. Dat stelden Peter Glas, voorzitter van de…

Rijk investeert in gebiedsgerichte erfgoedzorg

De Rijksoverheid is…