Tag: kwaliteitsregels

Bestekeisen boomsubstraten kunnen vaak beter

Bij aanbestedingen voor groenprojecten slaan gemeenten met bestekteksten onbedoeld nogal eens de plank mis met hun kwaliteitseisen voor boomsubstraat. Substraatproducenten kunnen er onmogelijk mee uit de voeten en de prijs valt onnodig hoger uit. Hoe krijgen we meer eenheid in de gevraagde kwaliteitseisen voor boomsubstraat in openbare groenprojecten?  Bij aanbestedingen van groenprojecten willen gemeenten vanzelfsprekend de juiste keuzes maken. Maar als het gaat over boomsubstraat voor openbaar groen dan ontbreekt het doorgaans aan (actuele) kennis. Gevolg is dat in…

Lees meer

Bestekeisen boomsubstraten kunnen vaak beter

Bij aanbestedingen voor groenprojecten slaan gemeenten met bestekteksten onbedoeld nogal eens de plank mis met hun kwaliteitseisen voor boomsubstraat. Substraatproducenten kunnen er…

De schreeuw om landschappelijke kwaliteitsregels in zonneparken

'Er is een uitverkoop van het Nederlandse landschap', zegt Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Lokale overheden hebben onvoldoende visie en…