Tag: ondergrond

De ondergrond in zicht

In ruimtelijke en maatschappelijke opgaven bepaalt de ondergrond mede de mogelijkheden voor realisatie. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Dat vraagt om een integratie van de bovengrondse en ondergrondse aspecten van deze opgaven. In lijn met de Omgevingswet moet dat geordend gefaciliteerd worden.  Op dit moment is het beleid en de inrichting van de ondergrond vaak sectoraal georganiseerd. De relatie met de ruimtelijke ordening en de bestuurlijke besluitvorming is veelal dun. Een integrale benadering maakt het mogelijk de inrichting…

Lees meer

De ondergrond in zicht

In ruimtelijke en maatschappelijke opgaven bepaalt de ondergrond mede de mogelijkheden voor realisatie. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Dat…

Geologische Dienst Nederland maakt ondergrond Nederland zichtbaar

Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze…

Modelverordening kabels en leidingen

Om gemeenten te helpen met de overgang naar de nieuwe Omgevingswet past de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordeningen aan. De modelverordening…

De ondergrond: Zoek het in de breedte

Het is vaak dringen geblazen in de bovenste laag van de ondergrond onder de openbare ruimte en het wordt alleen maar drukker. Het…

Energietransitie en ruimtegebrek: Anderhalvemetersamenleving in de ondergrond

Ja, ook in een tijd waar de coronacrisis ons leven beheerst, kijken we vooruit. Hoe geven we de komende twintig…

Gras veiliger dan rubbertegels

Het vervangen van gras door rubbertegels onder bijvoorbeeld een wipveer maakt het spelen juist onveiliger. Uit onderzoek van Wireless Value…