Tag: toezicht

Meer toezicht nodig bij grondboringen volgens het ILT

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld. Hierdoor kunnen de bodem en het grondwater vervuild raken. Dat staat in de signaalrapportage Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bodem, grondwater en de strategische drinkwatervoorraden raken verontreinigd als niet de juiste technieken en middelen worden gebruikt. Bedrijven die de bodemenergiesystemen aanleggen, houden niet altijd rekening…

Lees meer

Meer toezicht nodig bij grondboringen volgens het ILT

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld. Hierdoor kunnen de bodem…

Commissie Van Aartsen: VTH-stelsel functioneert te vaak onder de maat

De VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu) functioneert momenteel onvoldoende. Hierdoor ontstaat er vermijdbare schade, aldus…

Openbare ruimte telt ruim 200.000 camera’s voor toezicht

Volgens een onderzoek van de…

Amersfoort wil deel van toezichtcamera’s weghalen

De Utrechtse gemeente Amersfoort is van plan om zeven…

Groningen wil cameratoezicht tegen ernstige drugsoverlast

De gemeenteraad van Groningen heeft de…

Amsterdam wil cameratoezicht tegen straatproblemen

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam wil camera’s in gaan zetten om de verloedering van de openbare ruimte…