Tag: water

Overstromingsrisico’s: Het vergeten thema van een klimaatbestendige stedelijke inrichting?

Stedelijke klimaatadaptatie gaat vaak over hoe de stedelijke inrichting aangepast moet worden op meer extreme neerslag, hitte en droogte. Overstromingsrisico’s worden daar vaak niet in meegenomen, terwijl gemeenten wel een rol hebben in het beperken ervan. Bovendien wordt het thema urgenter vanwege klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.  Het behoeft geen introductie dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor onze leefomgeving. Met name de klimaatextremen, zoals hitterecords, langdurige droogte en hevige neerslag zorgen nu al voor veel problemen. Talloze voorbeelden zijn ondertussen bekend…

Lees meer

Overstromingsrisico’s: Het vergeten thema van een klimaatbestendige stedelijke inrichting?

Stedelijke klimaatadaptatie gaat vaak over hoe de stedelijke inrichting aangepast moet worden op meer extreme neerslag, hitte en droogte. Overstromingsrisico’s worden daar…

Enschede zoekt naar de juiste waterbalans 

Het was een vervreemdende aanblik: studenten roeiden in opblaasbootjes door de straten van het Enschedese centrum. Door een enorme hoosbui stonden in…

VvW: ‘Gevolgen KRW voor Nederland desastreus’

De bevindingen van Adviesbureau Witteveen+Bos laat de Vereniging van Waterbouwers schrikken. Afgelopen week publiceerde het onderzoeksbureau namelijk een rapport in…

Kroos: Den Haag verwijdert met inzicht en beleid

Stadswater met kroos: een beeld dat elke zomer terugkeert. De ecologische impact van een verstikkende laag kroos is enorm. Na een zomer…

WOCU: Met lokaal uiterwaardenbeheer bijdragen aan waterveiligheid en natuur

Langs de IJssel, Rijntakken en Maas ligt zo’n 64.000 hectare - 100.000 voetbalvelden - aan uiterwaarden. Deze moeten vanuit het oogpunt van…

“Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag”

Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen.…

Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil…

Waterschappen zuiveren meer rioolwater

Afgelopen jaar hebben de Nederlandse waterschappen meer rioolwater gezuiverd dan tijdens de vorige controle. Dit blijkt uit de vorige week…

Natuurmonumenten: “Investeer ons nu ook uit de droogtecrisis”

Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Nederland te kampen met extreme droogte en er is nu zelfs…

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water, terwijl er tegelijkertijd een stuk minder…