terug

Afdelingsmanager Groen, Flora en Fauna bij Stadswerken | 36 uur | Amsterdam

In het kort

 • Jij geeft op een inspirerende, verbindende en coachende wijze leiding.
 • Je bent het boegbeeld van de afdeling en integraal verantwoordelijk vanuit MT stadswerken in contacten met alle betrokken groene ketenpartners en externe partijen.
 • Het team bestaat uit managers met passie voor hun vak en de medewerkers. Werken in gezamenlijkheid, gericht op ontwikkeling en op wat leren we vandaag om het morgen anders te doen (CL&V). De liefde en zorg voor het groen vormt verbindende energie in de afdeling, dat is de motor waarop we draaien.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

In de functie van afdelingsmanager geef je hiërarchisch leiding aan zeven teammanagers die leidinggeven aan de verschillende teams. Op basis van de beleidsthema’s van Stadswerken draagt de afdelingsmanager zorg voor het formuleren van de strategische richting van de afdeling, de totstandkoming van het bedrijfsplan en de totale voortgang, inzet middelen en behaalde resultaten.

Het is jouw uitdaging om in het spanningsveld tussen politiek en bestuur en de burgers, bedrijven en bezoekers dusdanig te acteren dat de geformuleerde korte-, middellange en lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden. Het gedachtegoed van de vastgestelde Groenvisie en het nieuwe college is hierbij het uitgangspunt. De groenvisie heeft hoge ambities ten aanzien van de hoeveelheid groen, wil op grotere schaal ecologisch gaan beheren en wil bewoners nog veel intensiever betrekken bij de ontwikkeling en beheer. Samen met de groene ketenpartners vertalen we de beleidsvoornemens naar concrete activiteiten.

Verder ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkelopgaven van de afdeling Groen, Flora en Fauna. Dit betreft:

 • Informatiegericht beheren: verdere digitalisering van planningen en resultaten zodat er managementinformatie ontstaat om gericht te sturen op de inzet van middelen op de plaatsen waar het er het meest toe doet.
 • Intensivering van de samenwerking met de groene ketenpartners, Verkeer en Openbare Ruimte en Ruimte en Duurzaamheid.
 • Nog verder professionaliseren en mogelijk uitbreiden van ecologische beheer. Het wordt steeds belangrijker een grotere biodiversiteit te realiseren.
 • Verder inrichten van een lerende en innovatieve organisatie door structureel plaats te maken voor leren in de teams.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je vertaalt beleid richting uitvoering en bewaakt hierbij wat de invloed hiervan is op de uitvoering;
 • Je draagt op basis van KPI’s zorg voor het formuleren van de strategische richting van de afdeling (als afgeleide van de strategische kaders van Stadswerken) de totstandkoming van het bedrijfsplan van de afdeling, het claimen en verantwoorden van de noodzakelijke middelen (geld, tijd, mensen, materialen en materieel) en het opstellen van de periodieke verantwoordingsrapportages over voortgang, inzet middelen en behaalde resultaten en voert hierover de prestatiedialoog met de directeur Stadswerken en de teammanagers;
 • Je bent als integraal manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de budgetten en het scheppen van faciliteiten voor medewerkers zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheid nemen;
 • Je bent lid van het MT van Stadswerken en levert, vanuit deze rol, een bijdrage aan de visie- en bedrijfsvoeringbepaling en beleidsrealisatie op Stadswerken-niveau. Het MT is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de directie. De afdelingsmanager is daarmee medeverantwoordelijk voor alle doelen en resultaten van de directie;
 • Je draagt bij en stuurt op de verdere ontwikkeling en professionalisering, innovatie en vakmanschap, van de afdelingen het introduceren en borgen van het continue leren en ontwikkelen.

Dicht bij de Amsterdammers

Medewerkers van de directie Stadswerken werken voor de prachtige stad Amsterdam. Zij beheren de openbare ruimte, maken het schoon, houden het veilig, verzorgen het groen, onderhouden de bruggen, repareren de straten en beheren de markten. Dat doen ze elke dag met ruim 1300 collega’s op een dienstverlenende en innovatieve manier. Vakmensen, die er ieder voor zich aan meewerken om van Stadswerken een moderne beheer organisatie te maken. De meeste collega’s werken buiten op de pleinen, in de parken en in de straten van Amsterdam. Om het werk op straat goed te kunnen doen, werken andere collega’s achter de schermen aan ondersteuning, planning, samenwerking, materiaal en systemen.

Afdeling Groen, Flora en Fauna (166 fte) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en beheer van parken en het boom- en groenonderhoud in de openbare ruimte in Amsterdam. De afdeling Groen Flora en Fauna bestaat uit de teams: Bomen, Parkconciërges, Directievoering & Toezicht en Uitvoering..

 • De uitvoeringsteams werken gebiedsgericht. Zij zorgen voor het dagelijks onderhoud van de locaties die de gemeente in eigen beheer heeft (het ‘Groene Goud’). Dit zijn locaties met een hoge gebruiksdruk, kwetsbare ecologische zones of plaatsen met een bijzondere betekenis, zoals monumenten.
 • Het team Directievoering & Toezicht houdt toezicht op de afspraken met de aannemers die het groenareaal beheren dat niet in eigen beheer is van de gemeente. Het team Bomen verzorgt het beheer van de bomen in het centrum en een aantal monumentale bomen in de stad. Ook maken zij deel uit van de calamiteitendienst.
 • De Parkconciërges zijn het aanspreekpunt voor parkbezoekers en voor de partijen die met het park te maken hebben. Ze voeren de regie over het dagelijks onderhoud.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie afdelingsmanager zien we ook graag:

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Ruime (5+jaar) managementervaring binnen een vergelijkbaar aandachtsveld bij een grote overheidsorganisatie;
 • Visie op en ervaring (5+ jaar) met het werkveld op een vergelijkbaar organisatieniveau;
 • Kennis van en ervaring met aanbesteding van werk en grootstedelijke contracten;
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de politiek-/bestuurlijke aspecten van de openbare ruimte;
 • Kennis van, en ervaring met, continu leren en verbeteren;
 • Oog voor zowel, de medewerker, de Amsterdammer als de bestuurder.

De competenties die belangrijk zijn voor deze functie zijn:

 • Het vermogen om in een complexe omgeving met tegenkrachten te werken, prioriteiten te stellen, en keuzes te maken, vanuit een overkoepelende visie zonder de integraliteit en het resultaat uit het oog te verliezen;
 • Je weet op een inspirerende, verbindende en coachende wijze leiding te geven. Je geeft richting en communiceert duidelijk daarover;
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden en politieke sensitiviteit;
 • In staat zijn om op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie te schakelen en om te gaan met de diverse belangen en participatietrajecten te initiëren en ondersteunen.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Afdelingsmanager kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • een bruto maandsalaris tussen € 5.274,- en € 7.269,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke,  arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.
  • Indien je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij Gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam (PGA).

Heb je nog vragen?

Bij vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure neem je contact op met: Yvonne Jakobs, directeur Stadswerken via y.jakobs@amsterdam.nl of Ruud Stuurman, teammanager Groen, via 06 5157 1468 en/of R.Stuurman@amsterdam.nl.

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 16 mei 2022, via onze sollicitatiepagina.
 • De selectieprocedure bestaat uit een cv/brief ronde en vervolgens een gespreksronde. De gespreksronde kan ook uit 2 gesprekken bestaan omdat de kandidaat die door de selectiecommissie wordt voorgedragen nog een gesprek met de adviescommissie krijgt. De selectiecommissie bestaat uit de directeur Stadswerken (wordt de direct leidinggevende) een collega afdelingshoofd en een teammanager Groen, Flora en Fauna en een P&O adviseur.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats op onze locatie aan de Pieter Braaijweg 10 te Amsterdam, in de week 21 tot en met 23.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • Sluit je cv aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure/ Een capaciteitentest maakt deel uit van de procedure;
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Tip: wil je de vacature later nog eens bekijken? Sla deze dan gelijk op, want na de sluitingsdatum is de vacature niet meer vindbaar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.