< terug

Afdelingsmanager Strategie en Projecten | 36 uur | Amsterdam

De afdeling Strategie en Projecten (26,78 fte plus een flexibele schil van projectleiders en -medewerkers) stelt beleid op en initieert, bedenkt, organiseert en realiseert innovatieve duurzame oplossingen voor de korte -, middellange- en de langetermijn. De afdeling is belangrijk voor de statuur van de directie Afval en Grondstoffen en drager van de ambitie van het bestuur van Amsterdam:

 • Amsterdam de groene koploper van Nederland en Europa.
 • Amsterdam een schone en leefbare stad.


De afdeling Strategie en Projecten vormt een belangrijke schakel in de innovatieve oplossingen op het thema schoon en duurzaam.

Het kader van de afdeling is het Uitvoeringsprogramma Afval & Grondstoffen 2020-2025 en opererend binnen de Afval Stoffen Heffing (ASH).

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Als afdelingsmanager geef je leiding aan de teams strategie, projecten en realisatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van beleid. Voor het team projecten is een portfoliomanager verantwoordelijk en voor het team realisatie een programmamanager. Op basis van beleidsthema’s wordt onderzoek verricht en geadviseerd over onder andere innovaties met betrekking tot het voorkomen van afval, nieuwe en slimmere werkwijzen, inzamelsystemen, inzamelmiddelen, het terugwinnen van grondstoffen en de vraag hoe om te gaan met afvalstromen. De afdeling is het innovatiecentrum voor afval en grondstoffen voor Amsterdam. Duurzaamheid en de wijze waarop een grote gemeente als Amsterdam om gaat met zijn afval, het terugwinnen van grondstoffen uit afval en het voorkomen van afvaloverlast is de laatste jaren een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp geworden met grote economische implicaties. De uitdaging voor de afdelingsmanager is om in het spanningsveld tussen politiek en bestuur en de burgers, bedrijven en bezoekers dusdanig te acteren dat de geformuleerde korte-, middellange en langetermijn-doelstellingen gerealiseerd worden.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

De afdelingsmanager Strategie en Projecten stelt, op basis van de kaders, het werkpakket voor de afdeling op. Dit werkpakket is continu gericht op het bedenken en realiseren van oplossingen om afval te voorkomen en processen en producten te verbeteren en te vernieuwen en zo inhoud te geven aan de ambities van Amsterdam op duurzaamheid en schone stad. De afdelingsmanager staat voor deze ambitie, draagt deze binnen en buiten Amsterdam uit. De manager bewaakt hierbij de integrale doelstellingen, zorgt voor een optimale overdracht van de beleidskaders naar de drie teams en stuurt zo nodig bij op basis van politieke-, economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Het werken op basis van de drie VVV’s (Voorkomen, Verbeteren, Vernieuwen) vraagt om een goed werkend relatiemanagement met alle betrokken partijen en stakeholders binnen de afvalketen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondernemers en de verpakkingsindustrie, G4 gemeenten, ministeries, maar ook het Afval Energie Bedrijf (AEB) als verwerker van de verschillende afvalstromen, het team Circulaire economie van de dienst R&D en de samenwerking met de Stadsdelen (gebiedsteams) op het gebied van afval en grondstoffen. Als afdelingsmanager zorg je ervoor dat binnen het grote pallet aan betrokken partijen afstemming en samenwerking plaatsvindt, zodanig dat dit leidt tot de vermindering en verwerking van alle afvalstromen en een optimale dienstverlening richting burgers en bedrijven binnen de gemeente Amsterdam.

Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de budgetten van de afdeling en legt over de resultaten verantwoording af aan de directeur A&G. Op basis van KPI’s betekent dit:

 • Staan voor de ambities van Amsterdam om de groene koploper van Nederland en Europa te worden en een mooie, schone en leefbare stad.
 • Formuleren van de strategische richting van de afdeling in een jaarplan en bedrijfsvoeringsplan, als afgeleide van de strategische kaders van de directie.
 • De strategie vertalen in programma’s en projecten om de beoogde doelstellingen te realiseren binnen het beschikbare budget.
 • Opzetten en onderhouden van een goed werkend relatiemanagement met alle betrokken partijen en stakeholders binnen de afvalketen; een goed functionerende bedrijfsvoering en claimen van noodzakelijke middelen: geld, tijd en mensen.
 • Opstellen van de periodieke verantwoordingsrapportages over voortgang, inzet middelen en resultaten.
 • Tot slot levert de afdelingsmanager als MT-lid van de directie A&G een bijdrage aan visie-, beleid- en bedrijfsvoeringsbepaling en beleidsrealisatie.

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

De directie Afval en Grondstoffen kent vier afdelingen, met in totaal zo’n 530 medewerkers.
De afdeling Inzameling is met 350 chauffeurs de grootste. Daarnaast zijn er de afdelingen Strategie en Projecten, Bedrijfsbureau en Assets inzamelvoorzieningen. We werken toe naar meer productiviteit, duurzaamheid en vergroting van het maatschappelijke effect om Amsterdam Schoon te houden. Ook werken we in toenemende mate informatie gestuurd. Daarnaast werken we aan eenduidigheid in het resultaatgericht uitvoeren en aansturen van de inzameling die zijn oorsprong kent in zeven stadsdelen.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie als Afdelingsmanager Strategie en Projecten zien we ook graag:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Visie op het werkveld, langdurige ervaring daarbinnen en ervaring met innovatie van afvalstromen.
 • Ruime ervaring met politiek bestuurlijke processen en advisering in de openbare ruimte én ruime ervaring met het opzetten en onderhouden van goed werkend relatienetwerk.
 • Ruime ervaring als lijnmanager met integraal management, coachend leiderschap en verandermanagement.
 • Ervaring met het bedrijfsmatig aansturen van een (project)organisatie.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Afdelingsmanager Strategie en Projecten kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 5.457,- en € 7.675,- (schaal 15) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.


*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een mobiele telefoon.
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.


Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

Heb je nog vragen?

Over de functie kun je: Gohdar Massom, directeur Afval & Grondstoffen, mail: g.massom@amsterdam.nl benaderen.

Kijk ook op www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/werkenbij voor meer informatie over onze organisatie.

Solliciteren naar deze baan

 • Solliciteren kan via het sollicitatieformulier. De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 24 oktober 2021.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente verklaring omtrent het gedrag (vog) aanleveren.
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.