terug

Beleidsadviseur Omgevingswet en omgevingsverordening | 32 – 36 uur | Haarlem

Een bijdrage leveren aan het werken als één overheid en meer vertrouwen en transparantie.

De omgevingsverordening is een onderdeel van het programma Implementatie Omgevingswet. Hieronder vallen ook het ontwikkelen van en werken met de andere kerninstrumenten: Omgevingsvisie en -programma, Projectbesluit en de Omgevingsvergunning. De Omgevingswet, en in het verlengde daarvan de Omgevingsvisie, staan voor een andere manier van werken. Er wordt meer uitgegaan van vertrouwen en transparantie. Er wordt als één overheid samengewerkt, waardoor er voor de burger één loket is waar die terecht kan. Lijkt het jou mooi om te zorgen dat deze nieuwe manier van werken zo goed mogelijk tot stand komt? Dan is dit de functie voor jou.

Jouw baan

Jij gaat werken binnen het team Omgevingswet. Jouw taak is het inhoudelijk verder ontwikkelen en borgen van de provinciale omgevingsverordening. Daarnaast help je de nieuwe manier van werken die uit de Omgevingswet voortvloeit vorm te geven, zowel binnen de provincie als tussen de provincie en partners.

De eerste omgevingsverordening is in november 2020 in werking getreden. Met de omgevingsverordening is een aantal nieuwe onderdelen gestart, zoals de nieuwe begrenzing en regels voor landelijk gebied, het ‘bijzonder provinciaal landschap’ (BPL) en de borging van klimaatadaptatie. Met de vaststelling van de eerste omgevingsverordening is het traject nog niet klaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede versie van de omgevingsverordening; deze versie zal straks onder de Omgevingswet gaan gelden. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2022. Daarmee is de ontwikkeling van de omgevingsverordening niet gestopt. Als gevolg van wijzigingen in beleid zal de omgevingsverordening periodiek geactualiseerd moeten worden. Zo zal bijvoorbeeld de uitkomst van de RES-sen (Regionale Energie Strategieën) een plek in de omgevingsverordening krijgen. Ook andere grotere ontwikkelingen, zoals de verstedelijkingsstrategie en het programma Gezonde Leefomgeving, kunnen uiteindelijk doorwerken in de omgevingsverordening.

De inhoud van de verordening (artikelen, toelichtingen en werkingsgebieden) volgt uit de inhoudelijke beleidsdossiers en ligt dan ook bij verschillende beleidssectoren. De verantwoordelijkheid voor het proces om te komen tot een nieuwe versie van de omgevingsverordening ligt bij jou. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het aansturen van en betrekken van de inhoudelijke specialisten. Daarnaast voer je de regie op de terinzagelegging, beantwoord je de zienswijzen en zorg je dat de bestuurlijke besluitvorming door zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten soepel verloopt. Het zal een cyclische inzet zijn en de hoeveelheid tijd zal afhangen van de inhoud. Je coördineert ook wanneer er spoedeisende aanpassingen van de omgevingsverordening aan de orde zijn. Belangrijke aspecten waar jij op moet letten zijn het risico dat voorstellen voor wijzigingen van onderdelen van de verordening los van elkaar naar het bestuur gaan, dat er geen verweesde artikelen en/of kaarten zijn, en dat de transitie in de manier van werken niet blijft liggen.

In de omgevingsverordening zijn de regels op een aantal punten gewijzigd. Deze veranderingen vloeien voort uit beleid, maar zijn wel nieuw. In de praktijk zullen dan ook nog eerste ervaringen moeten worden opgedaan met de toepassing van deze regels. Het werken met de omgevingsverordening zorgt dat de werkwijze binnen de provincie moet veranderen. De verordening gaat over alles wat speelt in de leefomgeving. Dit betekent afstemming en vraagt om een coördinerende rol. De gewijzigde onderdelen roepen vragen op bij gemeenten, maar ook bij ontwikkelaars, belangenorganisaties en burgers. Het informeren en meenemen van ketenpartners in de nieuwe en gewijzigde onderdelen van de omgevingsverordening is een belangrijk onderdeel van het werken ermee. Door komend jaar gezamenlijk op te trekken kan samen geleerd worden hoe hiermee te werken. Samen met de inhoudelijke beleidssectoren en de sector Ruimtelijke Ontwikkeling in het bijzonder, neem je initiatieven om dat leren te ondersteunen en te monitoren.

Tot slot evalueer je het proces van de totstandkoming van de Omgevingsverordening NH2020 en monitor je de werking van verschillende onderdelen van de omgevingsverordening. In de loop van de tijd bestaat de mogelijkheid dat je ook andere projecten in het kader van de (implementatie van de) Omgevingswet onder je hoede krijgt. Wil jij de leefomgeving van de Noord-Hollander verbeteren, en heb je de kennis en kunde om hiermee aan de slag te gaan? Wacht dan niet langer, en solliciteer.

Dit bieden wij

 • Een all-in bruto jaarsalaris tussen € 51.488 en € 73.554 (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief een Individueel Keuze Budget, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf waar en wanneer je werkt.
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk.

En dat is nog niet alles. Lees hier waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen. 

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Als Beleidsadviseur Omgevingswet en omgevingsverordening werk je bij de sector Omgevingsbeleid (OMB) van de directie Beleid. In deze sector werkt een aantal teams aan beleid, met effect op de leefomgeving, in het bijzonder op de terreinen van water, milieu en gezondheid. Om die reden is ook de implementatie van de Omgevingswet, de totstandkoming van de Omgevingsvisie en omgevingsverordening in deze sector ondergebracht.

Dit ben jij

 • Iemand met analytisch vermogen met een brede kennis van beleidsvelden met betrekking tot de leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening en milieu.
 • Iemand met ervaring in het werken aan veranderprocessen, waarbij je het leren kunt omzetten in nieuwe verbeterde voorstellen.
 • Iemand met overzicht: je kunt werk dat elders plaatsvindt coördineren en werkt daarom zorgvuldig en gedegen.
 • Omgevingsbewust, gericht op samenwerking, en een bestuurlijk effectief adviseur.

Verder heb jij

 • Een academisch werk- en/of denkniveau.
 • Kennis van de Omgevingswet en (veranderende) werkwijzen die daaruit volgen.
 • Ruime werkervaring binnen de overheid, in het bijzonder op het voeren van regie op processen en het leiding geven aan projecten.

Word onze nieuwe collega

Reageer voor 23 maart 2021 met je motivatie en actueel cv naar Tom Smeelen, sectormanager Omgevingsbeleid, via de sollicitatiebutton. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Tom via 06- 46 38 20 73. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606.

Goed om te weten:

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Solliciatiebutton

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.