< terug

Lid van de Omgevingscommissie | 5 – 10 uur | Tilburg

De Omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Naast advisering in verband met omgevingsvergunningen en redelijke eisen van welstand en monumentenzorg, komen ook andere aspecten aan bod. Op de agenda onder meer onderwerpen als structuur-, beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en beleidsmatige thema’s over het ruimtelijk erfgoed.

In de commissie zijn deskundigheid en ervaring aanwezig op het gebied van architectuur en stedenbouw, restauratie en monumentenzorg en landschapsarchitectuur. De commissie bestaat uit zes leden. Drie van de zittende leden worden voorgedragen voor herbenoeming. Om het brede takenpakket te kunnen vervullen en de professionele en integrale advisering op niveau te houden, zoekt de commissie drie nieuwe leden: één stedenbouwkundig architect, één architect en één landschapsarchitect. Per 1 januari 2022 zullen deze drie nieuwe leden worden benoemd.

Wie zoeken we?

Jij bent onafhankelijk en deskundig en kunt over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken (teamspeler). Je hebt geen zakelijke relatie of een anderszins werk gerelateerde relatie met gemeente Tilburg.

Je hebt een wo werk- en denkniveau, een afgeronde wo/hbo-opleiding en kennis van stedelijke ontwikkeling/stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Je bent verder resultaatgericht, je hebt maatschappelijke en bestuurlijke sensitiviteit, je bent onafhankelijk en kunt integrale afwegingen maken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

De stedenbouwkundig architect

Je bent een enthousiaste deskundige die de impact van ruimtelijke vraagstukken op het niveau van de stad goed kan inschatten en deze kan beoordelen vanuit een gebouw-overstijgende ruimtelijke opvatting. Naast advisering over stedenbouwkundige opgaven (in samenspraak met de gemeentelijke stedenbouwkundigen) hebt je een duidelijke visie over architectonische vormgeving van de grotere bouwopgaven. Van conceptueel niveau tot de uitwerking van bouwvolumes. Je voelt je goed thuis in het kenmerkende overgangsgebied tussen stedenbouw en architectuur en benadert opgaven vanuit het perspectief van een inclusieve, duurzame en vitale stad.

De architect

Je hebt ruime ervaring met het werkveld en het advieswerk in grotere bouwopgaven. Je adviseert over architectonische opgaven. Je hebt een open vizier en bent in staat om de benaderingswijzen van andere vakgenoten te respecteren en ook kritisch te bevragen. De focus ligt op het bewaken van de samenhang tussen het architectonisch concept en (technische) uitwerking tot op het niveau van materialen kleuren en details. Kennis van restauratiearchitectuur is een pré en je hebt een pragmatische aanpak.

De landschapsarchitect

Je hebt een ruime aantoonbare ervaring als landschapsarchitect. Je bent in staat de kwaliteit van de gebiedskenmerken van een ontwikkelopgave te beoordelen en een inschatting te maken van de invloed van een ruimtelijk initiatief op het landschap en de openbare ruimte. Je adviseert over de wisselwerking tussen gebouw en openbare ruimte in alle fasen van het bouwproces (van conceptueel niveau tot de gedetailleerde uitwerking). Kennis van stedenbouw en cultuurhistorie is een pré, kennis van klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit is een must.

De vergaderingen van de commissie zijn op de woensdagochtend in de oneven weken (van circa 9.30 tot 14.00 uur). De commissieleden worden door de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar benoemd. De vergoeding voor het advieswerk is € 105,- euro per vergader uur plus reiskosten.

Interesse?

Voor vragen over de functies kunnen kandidaten terecht bij Coen van Barneveld (secretaris Omgevingscommissie) per e-mail coen.van.barneveld@tilburg.nl.

Solliciteren kan door vóór 16 augustus 2021 een brief met motivatie te sturen via de ‘Solliciteer‘ button. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 34 op 24 augustus (middag) en 25 augustus (dag) 2021.