terug

Openbare ruimte & groen specialisten | 36 uur | Eindhoven

Heb jij een afgeronde opleiding op het gebied van Landschapsontwerper, Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Planologie, of soortgelijk en ben je benieuwd naar onze projecten en wat het betekent om voor de gemeente Eindhoven te werken? Tijdens deze bijeenkomst op 14 juli nemen wij jou mee in de ‘Wondere Wereld’ van de gemeente Eindhoven.

Het gaat goed met Eindhoven. De stad is populair. Elk jaar komen er meer mensen naar toe om te wonen, werken, verblijven en te recreëren. De stad staat voor een ongekende schaalsprong in wonen, werken en mobiliteit. De komende 4 jaar wil het college 12.000 woningen realiseren. Het centrumgebied en de spoorzone zijn daarbij de meest markante locaties. Dat leidt tot een forse opgave voor de openbare ruimte en de leefbaarheid. Om te zorgen dat Eindhoven een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, recreëren en te werken, gaan we de stad ook verder verduurzamen, vergroenen en klimaatproof maken. Het stadsbestuur heeft groen, openbare ruimte, verduurzaming en klimaat als belangrijke thema’s benoemd in het onlangs vastgestelde bestuursakkoord.

Meet & Greet openbare ruimte en Groen

donderdag 14 juli van 16.30 – 18.45 uur

De omvang, complexiteit en integraliteit van deze groen opgaven zijn enorm. Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk en uitdagend vinden om hier een waardevolle bedrage in te leveren. Mensen met ideeën én een doe-mentaliteit. Mensen die geloven in de toekomst en het belang van een goede openbare ruimte. Heb jij een afgeronde opleiding op het gebied van Landschapsontwerper, Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Planologie, of soortgelijk en ben je benieuwd naar onze projecten en wat het betekent om voor de gemeente Eindhoven te werken? Meld je aan voor de Meet & Greet informatiebijeenkomst op donderdag 14 juli. Wij hebben verschillende vacatures!

Wie zijn wij als afdeling Openbare Ruimte?

Samen met onze partners werken we aan een duurzame toekomst. De afdeling Openbare Ruimte bestaat uit ruim 45 mensen, die werken als adviseur, projectleider of ontwerper. We hebben ons specialisme op de vakgebieden water, openbare verlichting, openbare ruimte, groen en sport. Samen zorgen we ervoor dat de openbare ruimte goed en klimaat adaptief is ingericht, er meer groen in het (hoog)stedelijk gebied komt en mensen kunnen sporten en bewegen. Zo zetten we ons in voor de vergroening van het centrum, proberen meer groen te realiseren in de groenarme wijken, gaan met een visie aan de slag op het recent aangekochte landgoed de Wielewaal en hebben ook een verantwoordelijk om bij elke nieuwe woning ervoor te zorgen dat er zo’n 8 m2 groen beschikbaar is. We doen dat o.a. in de context van de Omgevingswet. Daarnaast dragen we bij aan het duurzaam beheer en onderhoud van de openbare ruimte, waarbij we inzetten op het realiseren van integrale ontwerpen (dus zowel water, groen, verkeer, civiele techniek en ondergrondse infrastructuur e.d.).

“De stad Eindhoven maakt een schaalsprong als het gaat om de verdichting van het centrum, maar ook het klimaat adaptief, leefbaar en gezond houden van de stad naar de toekomst toe. Jij hebt daarbij een sleutelrol om deze schaalsprong groen inclusief te laten zijn!” – Roel den Dikken, Programmaleider Groen.

Wie zoeken wij?

Meer informatie over deze vacatures is terug te vinden op: www.werkenvoorEindhoven.nl

Wil je aanwezig zijn bij de Meet & Greet op 14 juli 2022?

Tijdens deze bijeenkomst nemen wij jou mee in de ‘Wondere Wereld’ van de gemeente Eindhoven. We laten een aantal projecten de revue passeren, zoomen in op de sector en de verschillende afdelingen met haar activiteiten en bieden je de mogelijkheid om met collega’s en vakgenoten in gesprek te gaan over de opgaven voor groen en openbare ruimte in deze stad. Het exacte programma voor die namiddag/avond wordt uiteraard toegestuurd na jouw aanmelding.

Door je vóór 12 juli aan te melden voor deze informatiebijeenkomst, kom je alles te weten voordat je concreet en gericht solliciteert. Aanmelden doe je door te klikken op de sollicitatieknop, jouw cv te uploaden en de vraag of je aanwezig wilt zijn bij de informatiebijeenkomst met “ja” te beantwoorden. Je ontvangt dan een bevestiging en het programma dat we hebben samengesteld.

Eindhoven is een prachtige groene stad dankzij haar unieke natuur tot in de binnenstad. We willen een groene omgeving voor alle Eindhovenaren. Dit verrijkt de stad, biedt mogelijkheden voor ontspanning en is goed voor onze gezondheid. Groen is ook essentieel om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het is nodig om regenwater snel genoeg te kunnen afvoeren en overstromingen te voorkomen. En het biedt verkoeling als temperaturen hoog oplopen.

Uit: bestuursakkoord 2022-2026: samen morgen mooier maken.

Direct solliciteren?

Wanneer je direct wilt solliciteren, kun je reageren door via onze site www.werkenvoorEindhoven.nl naar de betreffende vacature te gaan en te solliciteren via het sollicitatieformulier. Als je direct solliciteert lezen we ook graag in jouw motivatiebrief wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten.

Met vragen over de informatieavond, procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Werner Töller via 06-54630871 of Bart van Woerkum via 06-42282464.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.