terug

Projectleider Mobiliteit | 36 uur | Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel is volop in beweging. Ontwikkelingen in de woningbouw, op werklocaties en in de infrastructuur, zorgen voor de nodige veranderingen in onze stad. Veranderingen die vragen om een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding, omdat ze van invloed zijn op het dagelijks leven van onze inwoners en bedrijven. We werken, samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame ontwikkeling van onze stad zodat we in de toekomst 10.000 extra Capellenaren kunnen huisvesten.

10.000 extra Capellenaren? Ja, Capelle aan den IJssel is een ambitieuze gemeente. De afgelopen jaren hebben honderden Capellenaren meegedacht over de verbetering van Capelle. En nu zijn we alle plannen samen met bewoners en organisaties aan het uitvoeren. Die plannen kan je voor een groot deel terugvinden op www.capellebouwtaandestad.nl.  

Waar wij voor staan

Al die plannen vragen om een gemeentelijke organisatie die meebeweegt. Een organisatie die werkt voor en met al die Capellenaren, een organisatie die met lef en daadkracht ideeën en initiatieven aanmoedigt. Als je bij ons werkt aan de stad, dan is samenwerking een vanzelfsprekendheid. Je bent betrokken, staat open voor nieuwe inzichten en durft niet alleen de stad, maar ook jezelf te verbeteren. Voor die toekomstgerichte organisatie zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste Projectleider Mobiliteit.

Het werkveld

Binnen de afdeling Stadsontwikkeling ben je werkzaam binnen het team Mobiliteit. Dit team is onderdeel van de unit Ruimtelijke Ontwikkeling waartoe ook de teams Stedenbouw, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening & Milieu behoren. Het team Mobiliteit werkt samen met de collega’s van de afdeling Stadsbeheer aan mobiliteitsvraagstukken.

Ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel

Capelle is volop in ontwikkeling met stedelijke vernieuwing, herstructurering en transformaties waarbij ook vraagstukken ontstaan op het gebied van mobiliteit. Aanpassingen van het wegennet, vernieuwing van vervoersstromen en oplossingen in de bestaande omgeving zijn noodzakelijk.

Omvorming deel wegennet van GOW 50 naar GOW30 

Verlaging van de maximale snelheid voor een deel van de Capelse wegen is vanuit verkeersveiligheid wenselijk. Om te zorgen dat het wegennet hieraan voldoet, moet bij ingrepen in de openbare ruimte het wegennet hierop worden aangepast. Dit betekent in de komende jaren plannen maken voor een transitie van ons wegennet, waarbij zaken als het vergroten van de verkeersveiligheid, éénduidige en logische Duurzaam Veilig indeling van het wegennet voorop staan. 

In balans brengen van de verkeersmodaliteiten 

In het programma Mobiliteit is opgenomen de verkeersmodaliteiten in balans te brengen. Dit betekent o.a. het vergroten van het gebruik van de fiets, aanpassen van het fietsnetwerk en het realiseren van voorzieningen voor de fiets zoals stallingen en oplaadpunten. Bij openbaar vervoer zetten we in op meer prioriteit voor het openbaar vervoer, betere aansluitingen en een dekkend OV-netwerk.

Verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming op het hoofdwegennet 

Het hoofdwegennet van Capelle aan den IJssel takt aan op de Rijkswegen A20 en A16 en door de gemeente lopen de Abram van Rijckevorselweg en de Hoofdweg als belangrijke verbindingsroutes in de oost-westrichting. Verkeer uit de Krimpenerwaard, maar ook uit Zuidplas maakt gebruik van de stroomwegen van Capelle om naar Rotterdam en andere richtingen te gaan. Op deze wegen zijn op korte en lange termijn ingrepen nodig om het autoverkeer beter af te wikkelen. Dit vraagt forse inzet van hoogwaardig en deskundig personeel om deze complexe ingrepen goed te kunnen begeleiden.

Wat ga je doen?

Als Projectleider Mobiliteit ben jij verantwoordelijk om verkeerskundige beleid- en uitvoeringsprojecten van A tot Z te leiden. Je stuurt daarbij collega’s zowel binnen als buiten de vakgroep Mobiliteit aan. Daarbij rapporteer je regelmatig over de voortgang en projectbeheersing aan het management en leg je plannen voor aan de Wethouder. Denk daarbij aan het (laten) opstellen van het deelmobiliteitsbeleid, het evalueren en opstellen van het vigerende fietsbeleid en het verkeersveiligheidsplan. Rekening houdende met de verschillende belangen laat jij dit door het college van Burgemeester en Wethouders of de Gemeenteraad vaststellen.

Verder ben je in staat om leiding te geven aan een aantal uitvoeringsprojecten ‘op straat’. Als projectleider stuur jij een extern ontwerpbureau aan om samen met het projectteam verschillende fietsroutes en de infrastructuur voor de auto te verbeteren. Daarbij zorg je aan het einde van je project voor een goede overdracht richting Stadsbeheer die na de ontwerpfase de regie overneemt.

Je neemt deel aan diverse overleggen, waaronder het wekelijkse Mobiliteitsoverleg. In de Adviescommissie Verkeer en Vervoer leg je de verkeerskundige ontwerpen voor aan de hulpdiensten en OV-bedrijven en verwerkt hun input. Je overlegt waar nodig met andere collega’s, afdelingen of instanties. Verder heb je een coachende rol voor de verkeerskundige junioren. Je controleert en stuurt hen bij op het gebied van fiets- en verkeersveiligheidsvraagstukken. Je bent binnen en buiten de gemeente aanspreekpunt voor minimaal één van deze twee disciplines. Je houdt relevante ontwikkelingen en documentatie op het vakgebied bij.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiast, en proactief persoon. Je ziet kansen en bent in staat deze om te zetten in concrete acties. Je beschikt minimaal over een relevante (bij voorkeur Verkeerskundige) HBO- opleiding en aantoonbare ervaring als Projectleider Mobiliteit in het werkveld. Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en werkt graag in teamverband aan de gebouwde omgeving. Je hebt affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven en kennis en ervaring op het gebied van mobiliteit en trends binnen het werkveld. Je bent bekend met en hebt gevoel voor het werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Wij bieden

Een uitdagende functie, die je in samenwerking met professionele en plezierige collega’s invult. De functie is ingeschaald in schaal 12 (maximaal bruto maandsalaris €5.872,- per 1 oktober 2020, waarbij we kijken naar je opleiding en de ervaring die je meebrengt. De gemeente Capelle aan den IJssel kent uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden waaronder eigen regie op de inzet van 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuzebudget. We werken vanuit een modern kantoor met flexibele werkplekken in het centrum van de stad. Er is gratis parkeergelegenheid en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. Thuis werken is ook prima mogelijk. Vanuit de facilitaire dienst ondersteunen wij collega’s zo veel mogelijk met materiaal en diensten om het thuiswerken zo goed mogelijk te laten verlopen. Participatie en bewonersavonden doen we meestal digitaal. Daarnaast kennen wij een vergoeding voor thuiswerken om zo tegemoet te komen in kosten die worden gemaakt. Jezelf continu verder ontwikkelen en blijven leren staat bij ons centraal.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het werken bij de Gemeente Capelle aan den IJssel? Kijk dan op www.capelleaandenijssel.nl.

Wil je meer informatie over het werken bij de Gemeente Capelle aan den IJssel? Bekijk dan onze websites www.capelleaandenijssel.nl en www.capellebouwtaandestad.nl.

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met René Kandel, Unithoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon (06) 51215411.

Heb je verder nog vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met HR Medewerker Keltoum, telefoon (010) 28 48 303.

Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren?

Jouw sollicitatie kan rechtstreeks naar: werkenbij@capelleaandenijssel.nl. Een geschikte kandidaat kan wat ons betreft direct op gesprek komen!

We kijken uit naar je reactie!