terug

Strategisch Beheerder Openbare Verlichting & Verkeersinstallaties | 32-36 uur | Zaandam

Als strategisch beheerder openbare verlichting en verkeersinstallaties ben je verantwoordelijk voor het assetmanagement van onder meer de verlichting, verkeersregelinstallaties, elektrische laadpalen, parkeerverwijssystemen en DRIS-panelen. Aan de hand van de technische staat van het gemeentelijke assets in de openbare ruimte, zorgt de strategisch beheerder voor inzicht in de noodzakelijke financiële middelen om deze assets in stand te houden. Op basis van de ingeschatte risico’s bepaalt de strategisch beheerder de prioritering bij de vervanging van de assets. Je werkt dagelijks samen met beheerders, onderkent kansen tot verbetering van doelmatigheid en verbetering van het beheer en onderhoud van verkeersinstallaties en doet daarvoor voorstellen aan het management. Een uitdagende en veelzijdige functie dus!

Daarnaast:

 • Zorg je voor de scope en dekking voor de vervangingsinvesteringen. De strategisch beheerder stelt het  meerjaren-investeringsprogramma op voor vervanging van de openbare ruimte en stemt de scope van de investeringen af met andere vakgebieden, andere sectoren, bestuur en externe partijen. De strategisch beheerder maakt afspraken rondom de financiering van projecten en zorgt dat subsidiemogelijkheden voor de projecten in beeld worden gebracht;
 • Ben je integraal opdrachtgever voor het gemeentelijk ingenieursbureau of externe advies- en ingenieursbureaus om vervangingsinvesteringen te realiseren of beleidsadviezen op te stellen. Daarbij kan de betreffende strategisch beheerder ook namens andere vakgroepen, aanspreekpersoon zijn voor een project;
 • Stel je in samenwerking met vakgroepleden van andere afdelingen, beleids- en vakinhoudelijke kaders voor het beheer en onderhoud van het vakgebied;
 • Stel je vakinhoudelijke kaders aan de gebiedsontwikkelingen en maak je afspraken rondom cofinanciering vanuit de sector openbare ruimte bij subsidieaanvragen voor gebiedsontwikkelingen;
 • Analyseer je processen en prestaties voor het inrichten van een monitoringssysteem, om te komen tot voorstellen tot verbetering van de eigen organisatie en het monitoren van de voortgang in het realiseren van beleidsdoelstellingen;
 • Zorg je voor de interne afstemming tussen de verschillende afdelingen en ben jij daarbij voorzitter van het vakberaad. Het betreft het implementeren van nieuw beleid binnen de vakgroep en het agenderen van inhoudelijke vraagstukken binnen het vakgebied.

Jouw profiel

Jij beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, bent overtuigend en enthousiasmerend. Je schakelt gemakkelijk tussen beleid en uitvoering en je hebt gevoel voor politiek- /bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat een breed netwerk op te bouwen en weet wat er in de organisatie speelt. Je hebt lef, neemt initiatieven, bent creatief, analytisch sterk, weet vraagstukken snel te doorgronden en weet anderen mee te krijgen.

Daarnaast beschik jij over:

 • HBO werk- en denkniveau met gerichte opleiding in de grond- weg- en waterbouw;
 • Werkervaring als beheerder van verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.
 • Het aanbod
 • Een uitdagende functie met inkijk in verschillende gemeentelijke organisaties waar je een brede werkervaring zult opdoen. In deze brede, dynamische functie ga je werken met gedreven en enthousiaste collega’s. Je hebt inhoudelijk zeer veelzijdige en verantwoordelijke werkzaamheden waar alle ruimte is voor jouw frisse blik en expertise. Een baan waarin jij het verschil kunt maken.

Verder mag je het volgende van ons verwachten:

 • Een salaris tussen € 3.561 en € 5.169 bruto per maand (schaal  11 o.b.v. 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, inschaling in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een functie voor 32 – 36 uur per week;
 • Op basis van fiscale uitruil van werkelijke reisdagen komen wij je tegemoet in de reiskosten.
 • Individueel Keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering); maakt het pakket compleet.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op: https://werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden

De organisatie

De sector Openbare Ruimte van de gemeente Zaanstad is verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De werkzaamheden dragen in belangrijke mate bij aan een prettig woon-, werk-, en ondernemersklimaat in Zaanstad.  De sector kent een viertal afdelingen te weten, Wijkbeheer & -onderhoud, Stadsbeheer & -onderhoud, Ingenieursbureau en Strategie & Beleid. Deze afdelingen werken samen in de keten van beleidsontwikkeling, projectrealisatie en onderhoud van de openbare ruimte. Tussen de afdelingen is samenwerking, het maken van goede werkafspraken en het naleven daarvan, een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van de sector, evenals een open werksfeer, onderling respect en het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De maatschappij is sterk in beweging en de maatschappelijke opgaven zijn groot. De samenleving verandert in snel tempo. De huidige tijd vraagt een wendbare organisatie die de noodzaak tot verandering onderkent, hier op inspeelt en een organisatie die naar buiten toe is gericht. De focus ligt de komende jaren op het verbeteren van de dienstverlening, versterken van bewonersparticipatie, het invullen van de maatschappelijke opgaven zoals de duurzaamheidsopgave en het faciliteren van de stedelijke ontwikkelingsopgave.

De afdeling Strategie en Beleid

De afdeling richt zich op het scheppen van voorwaarden voor het beheer, de vervanging en het onderhoud van de openbare ruimte. De afdeling doet beleidsvoorstellen, adviseert het bestuur en zorgt voor vakinhoudelijke kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte.

De totale afdeling bestaat uit ca. 22,5 fte. Binnen deze formatie zijn zes strategisch beheerders die elk gespecialiseerd zijn in een vakgebied. Zij werken onderling nauw samen om te komen tot een integraal beheer van de openbare ruimte.

De procedure

Herken jij jezelf in het beschreven profiel en krijg je nu al zin om aan de slag te gaan in deze uitdagende rol? Dan zien wij jouw sollicitatie voorzien van CV en motivatiebrief graag tegemoet via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Wil je meer weten over deze uitdagende functie? Dat kan! Bel voor inhoudelijke vragen met Hans Kortstee (Afdelingshoofd Strategie & Beleid) via 06-15091769. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel of app dan met Róbin Kramer (Corporate Recruiter) via 06-46275924.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw sollicitatie ontvang je een reactie terug van ons of je uitgenodigd wordt voor een gesprek (met uitzondering van de kerstvakantie).

*Met deze vacature willen wij graag zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

*Deze vacature staat intern en extern gelijktijdig open. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.

Aangepaste sollicitatieprocedure i.v.m. het coronavirus

Het zijn bijzondere tijden door het coronavirus. Wij vinden goede gezondheid belangrijk voor iedereen. Sollicitatiegesprekken vinden in overleg online via Teams of op het stadhuis plaats. Zodra je een uitnodiging ontvangt voor het sollicitatiegesprek word je verder geïnformeerd over de procedure.