terug

VHG koerst mee met De Groene Koers voor een uitstootvrije sector

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft zich aangesloten bij het platform De Groene Koers. In dit platform werken de bouw, infra en de groensector aan een uitstootvrije sector. Doel is dat mobiele werktuigen in 2030 minder schadelijke stoffen uitstoten en in 2050 er helemaal vrij van zijn.

Marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers werken binnen De Groene Koers samen aan innovaties. Ook doen ze praktijkervaringen op en delen ze kennis over het verduurzamen van materieel.

Anders aanbesteden
Ook nieuwe manieren van samenwerken en aanbesteden krijgen aandacht, want om duurzaam materieel in de sectoren te realiseren, is ook de medewerking van opdrachtgevers nodig. Hogere kosten voor de inzet van ‘schoon’ materieel kan nu nog een belemmering zijn. Instanties zoals CROW, overheden en inkoopgroepen zijn daarom ook betrokken.


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Nulmeting
VHG-directeur Egbert Roozen: “Emissiereductie van mobiele werktuigen moet ook in de groenbranche haalbaar zijn. Daar werken wij graag aan mee. Als dé vergroeners van de leefomgeving sluit het immers naadloos aan bij onze inspanningen voor gezonde, leefbare en klimaatbestendige binnen- en buitenruimten. Om te beginnen hebben we onze leden gevraagd deel te nemen aan een 0-meting om in beeld te brengen welk materieel de bedrijven gebruiken en wat de apparaten uitstoten. Vervolgens gaan we in samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers aan de slag met initiatieven.”

Bijdragen aan klimaatdoelstellingen
De Groene Koers is begin 2020 van start gegaan als initiatief van Bouwend Nederland, BMWT (de brancheorganisatie van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel) en CUMELA. De deelnemende sectoren willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit, als onderdeel van afspraken in het Klimaatakkoord. Ook andere actuele ontwikkelingen zoals het stikstofdossier en het Schone Lucht Akkoord liggen aan de basis.