terug

Voorbeeldfunctie Noord-Holland bij faciliteren duurzaamheid in gebouwde omgeving

Tijdens het Bestuurlijk Congres van het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland op 14 november jl. in het AFAS AZ Stadion spraken ruim 40 Noord-Hollandse wethouders en overige betrokkenen over hun ambities om duurzaamheid in de gebouwde omgeving tot stand te brengen.

Voorbeeldfunctie Noord-Holland voor de rest van Nederland

Gedeputeerde Jaap Bond (o.a. klimaat en duurzame energie) benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van de faciliterende rol van gemeenten om op lokaal niveau duurzaamheid in de gebouwde omgeving tot stand te brengen. Het Servicepunt Duurzame Energie fungeert daarbij als belangrijke schakel en ondersteunt de Noord-Hollandse gemeenten om projecten ook echt van de grond te krijgen.

Op dit moment zijn ongeveer 1.400 op het gebied van duurzame energieproductie, duurzaam bouwen en energiebesparing in beeld. Al deze projecten samen leveren een jaarlijkse CO2-reductie van ruim 120.000 ton, overeenkomstig met het energiegebruik (gas en elektra) van zo’n 24.000 huishoudens. Voor bestuurders uit Noord-Holland is dit inmiddels bijna normaal, maar dit geldt niet voor de rest van Nederland.

Samenwerking tussen Rijk, Provincie en Gemeenten

Samenwerking tussen de drie bestuurslagen – Rijk, Provincie en Gemeenten – is belangrijk om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving nog verder te kunnen realiseren. Vertegenwoordigers vanuit de drie bestuurslagen spraken zich in een ronde-tafel-gesprek tijdens het Bestuurlijk Congres hierover uit. Aan tafel zaten Chris Kuipers (DG Milieu Ministerie IenM), Jaap Bond (gedeputeerde Noord-Holland), Jeroen Nobel en Maarten van Poelgeest (LKA-klimaatambassadeurs en wethouders van resp. gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam).

Duidelijk was dat we in ieder geval geen concessies moeten doen: als we wat willen bereiken dan moeten we er ook voor gaan. Keuzes maken en focus aanbrengen in je ambities is daarbij van groot belang. Een gedeelde doelstelling vanuit alle drie de bestuurslagen is energiebesparing en omlaag brengen van de woonlasten bij de particuliere woningeigenaren. Vanuit het SER-Energieakkoord wordt o.a. budget vrijgemaakt voor een lokale ondersteuningsstructuur voor gemeenten om hun rol in dit proces goed te kunnen vervullen.

Ook de provincie Noord-Holland zet zich in en opent begin volgend jaar het provinciale Participatiefonds Duurzame Economie. De eerste bedrijven staan al te trappelen om hier mee aan de slag te gaan. De provincie faciliteert, maakt verbinding en stimuleert. Maar de ondernemers en de gemeenten moeten het uiteindelijk doen!

Awards voor Hollands Kroon, Blaricum en Regio Amstelland-Meerlanden

Overhandiging Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2013 aan wethouder mevrouw De Joode (gemeente Blaricum) door gedeputeerde Jaap Bond
Overhandiging Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2013 aan wethouder mevrouw De Joode (gemeente Blaricum) door gedeputeerde Jaap Bond

Bij de afsluiting van het congres reikte gedeputeerde Jaap Bond de Noord-Hollandse Energie Awards uit. Met de uitreiking van deze Awards zet het Servicepunt de goede inspanningen en resultaten van Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving in het zonnetje. De award ‘Duurzame Energie Productie ging naar gemeente Hollands Kroon. De award ‘Energiebesparing Gebouwde Omgeving’ ging naar de gemeente Blaricum en de ‘Ambitie Award 2013’ ging naar de regio Amstelland-Meerlanden.

Kijk op de website van Servicepunt Duurzame Energie voor het hele verslag van het bestuurlijk congres 2013. Met daarin naast bovenstaande punten ook aandacht voor de aankondiging van het initiatief voor het AZ GreenTeam door Jeroen Morsch (marketingmanager AFAS Stadion) en de presentatie over ‘geld verdienen met duurzaamheid’ van Rob van den Broek (directeur Delta Development Group).


Bekijk ook deze items