terug

Waar liggen de Duurzame GWW Parels 2020?

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 streeft ernaar dat duurzaamheid ‘business as usual‘ is in de GWW-projecten in 2020. Om ambitieuze en succesvolle projecten te belonen worden periodiek ‘Duurzame Parels’ uitgereikt. Op 30 januari 2020 gebeurde dit voor de tweede keer, tijdens de Green Deal Duurzaam GWW jaarbijeenkomst. 

Duurzame GWW
Foto: Pixabay

De jury was aangenaam verrast door de duurzame kwaliteit van de twintig ingediende projecten. Mooie voorbeelden, waarin de aanpak Duurzaam GWW goed wordt toegepast en verwerkt in een creatieve aanpak met verrassende oplossingen. De jury kende uiteindelijk drie projecten een duurzaamheidsparel toe en nog eens drie verdienden een aanmoedigingsprijs. De parels gingen naar:

  • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in ‘t Gooi (Pro- Rail en BAM)
  • Herinrichting Malderburchtstraat (Gemeente Nijmegen en Van Gelder)
  • Aanleg rijksweg A16 (Rijkswaterstaat en Bouwcombinatie De Groene Boog)

 

Business as usual

De drie parels onderscheiden zich onder andere door het volledig benutten van het instrumentarium dat binnen de De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 streeft ernaar dat duurzaamheid ‘business as usual’ is in de GWW-projecten in 2020. Om ambitieuze en succesvolle projecten te belonen worden periodiek ‘Duurzame Parels’ uitgereikt. Op 30 januari 2020 gebeurde dit voor de tweede keer, tijdens de Green Deal Duurzaam GWW jaarbijeenkomst. Waar liggen de Duurzame GWW Green Deal Duurzaam GWW 2.0 Green Deal Duurzaam GWW beschikbaar is gekomen, zoals het Ambitieweb en DuboCalc. De jury zag ook dat in alle prijswinnende projecten veel tijd en aandacht werd besteed aan de verkenningsfase zodat duurzaamheid al vroegtijdig duidelijk op de agenda werd gezet.

Daarnaast werd binnen HOV in ‘t Gooi de verwachte energie- en materiaalbesparing onderbouwd gekwantificeerd. Ook zijn in dit project geluid-, licht- en zichtmaatregelen genomen om de bouwlogistiekhinder te beperken. Het project Malderburchtstraat maakte ook slim gebruik van de instrumenten Rapid Circular Contracting en beoordeelde de inschrijvingen ook op de mate van circulariteit met de Material Circularity Indicator (MCI). Met als resultaat dat ‘Het werk is gerealiseerd met een indrukwekkende mate van hergebruik van vrijgekomen materialen (bestaande fundering, klinkers en tegels, en onder- en tussenlaag van het asfalt 100 procent circulair)’. De aanleg A16 Rotterdam volgde een zeer uitgebreid Omgevingswijzertraject dat resulteerde in een compleet Kansenboek waarin alle aangedragen ideeën werden verwerkt. Het project gaf ook veel aandacht aan bevordering ecologie en biodiversiteit, en aan de benodigde natuurcompensatie. Net als in de andere prijswinnende projecten werd actief gestuurd op CO2-besparing, onder andere door verantwoord materiaalgebruik, energiebesparing (met name ten aanzien van de tunnel) en de inzet van energiezuinige en emissiearme bouwmachines.

Motivatie aanmoedigingsprijzen

Naast de Parelprojecten kregen drie projecten een aanmoedigingsprijs:

  • Aanleg fiets- en voetgangersbrug De Blauwe Loper (Gemeente Oldambt/provincie Groningen en Strukton/ Oosterhof Holman)
  • Revitalisatie Infrastructuur Bedrijventerrein De Hagen (Gemeente Vianen en KWS)
  • Hergebruik van gebaggerd sediment in Brightlingsea, Essex (Verenigd Koninkrijk) (Brightlingsea Harbour Commissioners en Smals Dredging)

 

De Blauwe loper

De Blauwe Loper combineert het opwaarderen van de onderliggende infrastructuur met een esthetische kwaliteitsimpuls voor het landschap, een slimme combinatie van ingrepen die ook los van elkaar uitgevoerd hadden kunnen worden en een goede invulling van energiezuinig en verantwoord materiaalgebruik.

De Hagen Vianen

Bij het project De Hagen Vianen is naast de gebruikelijke maatregelen, op grond van energie en materialen, ingezet op de ‘zachte’ duurzaamheidsvariabelen zoals doorstroming, (fiets)veiligheid, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en vestigingsklimaat.

Brightlingsea

Het project Brightlingsea, ten slotte, is een aansprekend voorbeeld van een Nederlandse aannemer die zijn duurzaamheidsvisie ook doorzet bij projecten in het buitenland en op die manier op bovennationaal niveau een bijdrage levert aan het realiseren van de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen en aan het uitdragen van de Nederlandse visie op en aanpak van de problematiek.

De juryrapporten en projectbeschrijvingen zijn terug te vinden op de website Duurzaam GWW. Daar is ook alle informatie te vinden over de verschillende instrumenten die kunnen worden ingezet om GWW-projecten duurzaam en circulair uit te voeren.

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 2, 2020). TEKST: Maarten Loeffen, Vereniging Stadswerk Nederland


Bekijk ook deze items