terug

Wat doet ertoe?

De coronacrisis grijpt diep in in onze samenleving, op allerlei manieren. Vanzelfsprekende patronen en manieren van werken worden ter discussie gesteld, ook in de openbare ruimte. Dat merken wij als adviesbureau. Voorheen werd je erbij gevraagd omdat je wist hoe het moet, nu worden we gevraagd om mee te denken over een nieuwe aanpak. Omdenken is daarbij het sleutelwoord. 

Cyber adviseurs

Zo is de CROW beeldsystematiek, waar we mede de basis voor hebben gelegd, niet meer dé vanzelfsprekende manier om keuzes te maken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Soms krijg je een beter resultaat als je stuurt op maatschappelijke waarden, ofwel: wat doet ertoe? Die vraag kun je samen met bewoners beantwoorden, zij zijn immers het meest gebaat bij plekken die beantwoorden aan hun behoeften.

Openbare ruimte belangrijker geworden

Dat zijn geen gloednieuwe vragen en methodes, maar ze krijgen wel een impuls door de coronacrisis. Want de openbare ruimte is tijdens de crisis voor veel mensen een stuk belangrijker geworden. Parken worden intensiever gebruikt, met bijbehorende uitdagingen voor beheerders. Mensen werken vaker vanuit huis, kijken beter naar hun omgeving en krijgen ideeën hoe het beter kan. Dat is geen probleem maar juist een kans voor gemeenten en woningcorporaties om hier gebruik van te maken: input en betrokkenheid kan leiden tot ruimte die er nog meer toe doet. Om die goede ideeën een plek te geven, is een open houding van professionals nodig. Als je bijvoorbeeld merkt dat mensen zonder voortuin bankjes en parasols op de stoep neerzetten, pak er dan geen handboeken en reglementen bij, maar zie het als een signaal waarmee je, met bewoners, aan de slag kan. Besef dat goed beheerde ruimte geen doel op zich is, maar een middel om tot een hoger welzijnsniveau te komen.

Samen inzetten voor welzijn

Het is goed om andere partijen bij je ambities en inspanningen te betrekken, partijen die zich eveneens inzetten voor het welzijn van de mensen. We weten bijvoorbeeld dat groen in de buurt bevorderlijk is voor onze gezondheid. Je zou samen met een welzijnsorganisatie of woningcorporatie kunnen kijken hoe je de acties op elkaar kunt afstemmen en het groen zo kunt ontwikkelen en inrichten dat er (nog) meer mensen van genieten dan nu.

Ook belangrijk: lever nog meer maatwerk dan voorheen. Grote delen van het areaal kunnen functioneel beheerd worden, maar voor het deel in de directe woonomgeving is het zaak om telkens te kijken wie er wonen en wat ze willen. Een woonomgeving blijft in beweging door verhuizingen of ontwikkelingen. Rond een studentenhuis kun je wellicht een basisniveau van onderhoud aanhouden. Voor buurten met veel bewonersbetrokkenheid kun je specifieker kijken, eigen initiatieven faciliteren met kennis en kunde. En kun je bijvoorbeeld een stukje spontaan gegroeide wilde planten laten staan in plaats van weg te branden, omdat het gewaardeerd wordt. Bij iedere beheerdienst zitten mensen die daar het benodigde fingerspitzengefühl voor bezitten – zet die mensen in op die plekken. Als de coronacrisis dit soort veranderingen een zet in de goede richting geeft, hoeft de oogst niet alleen maar bitter te zijn en maken we onze ruimte nog beter!

Kijk hier voor meer informatie, of neem contact op met Cyber Adviseurs: info@cyber-adviseurs.nl of 0172 477 678.


Bekijk ook deze items